המשנה לראש הממשלה והשר לעניינים אסטרטגיים – בוגי יעלון ביקר בשבוע שעבר (ה') באילת. בתחילת הביקור נפגש השר עם ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי והנהלת העירייה ולאחר מכן סייר עמם ברחבי העיר. בפגישה עם ראש העירייה, בה נכחו גם סגן ומ"מ ראש העירייה, מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה וחבר מועצת העיר – יוסי חן, קיבל השר סקירה מראש העירייה אודות הסיכונים והאתגרים עמם מתמודדת העיר אילת.

bugiבדבריו הדגיש ראש העירייה את מאבקה של העיר אילת כנגד תופעת ההסתננות וכן את הפעולות הנדרשות להשבת הטבת המס כדי לחזק את העיר אילת.

עוד בדבריו התייחס ראש העירייה לפיתוח האזורי מדרום וממזרח ועל הפעולות הנדרשות לחיזוק וקידום העיר אילת, ביניהן: מימוש תוכנית ה"שער הדרומי", חיזוק האקדמיה בעיר אילת, יצירת מובלעות תעסוקתיות ועוד. ראש העירייה ביקש את סיועו של השר בחיזוקה של העיר אילת, שערה הדרומי של מדינת ישראל וכפי שהוגדרה לראשונה כנכס אסטרטגי על ידי אריק שרון, בעת שכיהן כראש ממשלת ישראל. עוד ביקש ראש העירייה את התערבותו של השר בכל הנוגע להתמודדות עם תופעת ההסתננות וזירוז הטיפול המדיני, בכללו הקמת הגדר ומרכזי השהייה שיאפשרו אכיפה כנגד מעסיקי מסתננים.

השר יעלון ציין: "אילת לא זרה לי ויקרה לי" והוסיף: "אילת צריכה להיות נכס אסטרטגי עבור מדינת ישראל. יש מה לעשות בעיר הזו מאחר והיא בעלת פוטנציאל עצום. אילת ניצבת בפני אתגרים רבים. אחד מהם, ההתפתחויות הדמוגרפיות בעיר כתוצאה מההסתננות של עובדים בלתי חוקיים, הוא בעיה קשה של אילת, ואני מקווה שנשלים את הטיפול בעניין. יש שילוב של רעיונות לפיתוח העיר, שיכולים להעניק לה תנופה ולסייע לה לבצע את קפיצת המדרגה הנוספת שלה". לאחר הפגישה סיירו כאמור השר וראש העירייה ברחבי העיר.