tamarהועדה המשותפת של הכנסת לסביבה ובריאות תצא לסיור לחופי קיסריה, חוף דור ולמפרץ חיפה ביום א' הקרוב, ה- 25/7/2010, במטרה ללמוד מקרוב על שני נושאים בעלי חשיבות עצומה לסביבה ולבריאות שעומדים על הפרק בימים אלו - מצבור החומרים המסוכנים במפרץ חיפה, ומיקום מתקני הגז דלית ותמר באיזור חוף הכרמל

כלים

tamarהועדה המשותפת של הכנסת לסביבה ובריאות תצא לסיור לחופי קיסריה, חוף דור ולמפרץ חיפה ביום א' הקרוב, ה- 25/7/2010, במטרה ללמוד מקרוב על שני נושאים בעלי חשיבות עצומה לסביבה ולבריאות שעומדים על הפרק בימים אלו - מצבור החומרים המסוכנים במפרץ חיפה, ומיקום מתקני הגז דלית ותמר באיזור חוף הכרמל

חופי קיסריה וחוף דור - הועדה הארצית לתכנון ובנייה צפויה להכריע בקרוב בסוגיית מיקום מתקן הגז מתגליות "תמר". לסוגיית מיקום המתקן יהיו השלכות עתידיות מבחינה בריאותית, סביבתית, נופית וביטחונית, שנוגעות למאות אלפים מתושבי האזור ולמדינת ישראל. הסיור יכלול ביקור בחלק מהחלופות, תצפית ודיון על חלופות אפשריות למיקום מתקן הגז, בדגש על האסדה הימית.

מפרץ חיפה- מפרץ חיפה הפך לאורך השנים למצבור של חומרים מסוכנים הפוגעים בסביבה ובבריאות ומהווים סכנה ביטחונית לתושבים. מטרת הסיור לעמוד על הסיכונים שבריכוז החומרים המסוכנים בסמיכות לריכוזי האוכלוסייה ולדון בצורך בתוכנית כוללת של פינוי חומרים ומפעלים מסוכנים מאזורים אלו. הסיור יכלול תצפית על מפעלי המפרץ וביקור במסוף הכימיקלים ומיכל האמוניה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS