יונס מרעי

(הדופק הפלילי)
פלישה לאדמות המדינה בצמוד לביתו של ראש מועצת פורדיס, יונס מרעי.

רשות מקרקעי ישראל נערכת לביצוע פינוי הפלישה לאדמות המדינה שאותרה בצמוד לביתו של ראש מועצת פורדיס, יונס מרעי ולהריסת המבנים הבלתי חוקיים שהוקמו במקום. במסגרת פעילות אכיפה בחודש אוקטובר האחרון, הגישו מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל צו סילוק פולשים ותלונה למשטרת זיכרון יעקב כנגד ראש מועצת פורדיס, יונס מרעי, שלטענת המפקחים הסיג גבול לשטחי מדינה בהיקף של כ-600 מ"ר, בסמוך לביתו בפורדיס. בעקבות צו סילוק הפולשים שהוגש כנגדו טען ראש מועצת פורדיס מרעי כי מדובר בפעילות שביצעו בנו, זכריה מרעי והמועצה המקומית. כעת התקבל בבית משפט השלום בחדרה פסק דין של כבוד השופט אהוד קפלן, בו דחה השופט את בקשת מועצת פורדיס לעיכוב ביצוע צו ההריסה וקבע כי רשות מקרקעי ישראל יכולה להמשיך לפעול לפינוי הפלישה לאדמות המדינה

(הדופק הפלילי)
פלישה לאדמות המדינה בפורדיס. צילום: רשות מקרקעי ישראל.

רשות מקרקעי ישראל ממשיכה לפעול לפינוי הפלישה לאדמות המדינה שאותרה בצמוד לביתו של ראש מועצת פורדיס, יונס מרעי. במסגרת פעילות אכיפה בחודש אוקטובר האחרון, הגישו מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל צו סילוק פולשים ותלונה למשטרת זיכרון יעקב כנגד ראש מועצת פורדיס, יונס מרעי, שלטענת המפקחים הסיג גבול לשטחי מדינה בהיקף של כ-600 מ"ר, בסמוך לביתו בפורדיס. בעקבות צו סילוק הפולשים שהוגש כנגדו טען ראש מועצת פורדיס מרעי כי מדובר בפעילות שביצעו בנו, זכריה מרעי והמועצה המקומית. במקביל, הגישה המועצה ערעור אשר עבר לערכאה משפטית, אולם הערעור נדחה. כעת התקבל פסק דין שקבע כי המועצה ובנו של מרעי אכן פלשו לאדמת המדינה וחייב אותם לפנות את הקרקע מיידית. כבר ב- 2012 פלש מרעי לאותו שטח, ונאלץ לפנותו לפי פסיקת בית המשפט, לפיה הוא פלש לקרקע אחרת. מדובר בעבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל

(הדופק הפלילי)

ראש מועצת פורדיס, יונס מרעי, פלש בניגוד לחוק לאדמות מדינה הסמוכות לביתו בפורדיס. זוהי הפעם השנייה בה מאתרים מפקחי רשות מקרקעי ישראל את מרעי כאשר הוא פולש לקרקעות המדינה הצמודות לביתו. מדובר בעבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. בעקבות איתור הפלישה, מסרו המפקחים צו סילוק פולשים למרעי והגישו נגדו תלונה למשטרת זיכרון יעקב. בשנת 2012 נתפס מרעי לראשונה כשהקים פרגולה וסוכת גפנים והרחיב את חצרו על חשבון הקרקע הציבורית. הוא נאלץ לפנות את הקרקע בעקבות פעולות האכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל.