כלים

הרוחות העזות, מטחי גשם, ברקים, עצים שקרסו, ענפי עצים ואביזרים שהתעופפו על רשתות החשמל, גרמו במהלך היום לתקלות ולהפסקות באספקת החשמל בחלקים נרחבים בארץ. חברת החשמל תגברה את צוותי העובדים במחוזות ואת מרכזי השירות 103. כל העובדים שעוסקים בתיקון רשתות החשמל ובהחזרת אספקת החשמל נמצאים בשטח החל מאתמול.

IMG_6610רוב רובן של ההפסקות נגרמו כתוצאה מעצים שקרסו, מענפים שנפלו על רשתות החשמל ומאביזרים שהתעופפו ופגעו ברשתות. כמו כן, גם הרוחות שהגיעו למהירות של 100 קמ"ש והברקים גרמו לקריעת חוטים ולנזקים לשנאי החשמל.

בשעה זו עדיין יש הפסקות חשמל בסדר גודל של כ- 10,000 לקוחות באזורים שונים ברחבי הארץ. חשוב לציין, שהסערה נמשכת והמצב יכול להשתנות.

חברת החשמל נערכת כך שכל התקלות שעדיין לא תוקנו, יטופלו במהלך הערב והלילה, תוך מתן עדיפות לסילוק סכנות ומפגעים כתוצאה מחוטים קרועים על כבישים או מדרכות. סדר תיקון התקלות הוא לפי סדר התחלתן. תקלה שהחלה קודם, מטופלת קודם. במקומות שבהם הייתה תקלה מערכתית, העבירה חברת החשמל גנרטורים. לבת-ים שינעה חברת החשמל 4 גנרטורים וחיברה אותם לרשת.

מחברת החשמל נמסר, שבאתר האינטרנט של החברה יש מידע מעודכן על תקלות, המתעדכן מדי שעה.

עדיין חשוב לפעול להסרה או חיזוק של חפצים ואביזרים, שעלולים להינתק ולהתעופף ברוח, ולפגוע בתיילי החשמל: תריסים שאינם מחוברים כראוי, אנטנות, מתקני תליית כביסה, מכסי מיכלים, קולטים ודוודים על הגג, אדניות, עציצים וכדומה.

כמו כן, בעקבות מזג האוויר הסוער עלולים להיקרע חוטי חשמל. חברת החשמל מבקשת להזכיר, כי אסור לגעת או לגשת לחוטים קרועים וכי יש לדווח על כך מיידית למוקד השירות של חברת החשמל 103 או למשטרה, וכי במזג אוויר חריג, הופכים מוקדי השרות 103 למוקדי חירום, בהם מתקבלות הודעות על תקלות ועל מפגעי חשמל מסוכנים, בלבד.

לא צפוי חוסר בכושר הייצור של החברה. מחוזות חברת החשמל ערוכים לביצוע עבודות מיוחדות. עם זאת, יש לקחת בחשבון שעלולים להיווצר מצבים של עבירות קשה אשר עלולים להקשות על תיקון רשתות החשמל ולהאט את קצב החזרת האספקה.

לאור מזג האוויר הסוער במדינה מפרט מפקח עבודה ראשי במשרד התמ"ת מספר תקנות המתייחסות למזג אוויר:

· בתקנות הבטיחות בעבודה - עבודה בגובה, נדרשות הנחיות בטיחות מיוחדות ומפורשות מן האחראי לביצוע העבודות, בכל עבודה המתבצעת בתנאי מזג אויר קשים –‏ ורוחות חזקות, גשם שוטף, שלג או ברד.

· בתקנות הבטיחות בעבודה - עגורני צריח, נקבע כי לא יוקם או יוגבה או יפורק עגורן צריח בשעה שנושבת רוח העלולה לסכן את יציבותו או את העובדים בסביבתו.

· בתקנות הבטיחות בעבודה - עבודות בניה, נדרש מבצע בניה להתקין בכל אתר בניה מחסה מתאים לעובדים לשעת גשם.