שר הפנים, אלי ישי, יעלה מחר בכנסת לקריאה ראשונה הצעת חוק מטעמו למתן פטור מהיטל השבחה בעת חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה בהתאם לתמ"א 38 במטרה לעודד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה

בהוראת השעה מנובמבר 2007 נקבע שמימוש זכויות בנייה במקביל לחיזוק מבנים במסגרת תמ"א 38 או תוכנית מפורטת שעקרה חיזוק מבנים, יעניק פטור חלקי ויחייב תשלום היטל השבחה בשיעור עשירית מהשיעור הקבוע בתוספת השלישית לחוק, בגין תוספת בנייה במסגרת הוראות התמ"א, הכוללת: מתן זכויות להוספת קומה או אגף ובניה במבואה המפולשת בקומת העמודים בכניסה לבניין במקביל לחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה.

כמו כן במסגרת הצעת החוק החדשה תמ"א 38 תפסיק להיות הוראת שעה, הטעונה הארכת תוקף ההוראה מעת לעת , ותקבל מעמד של חוק במדינת ישראל. מטרת הצעת החוק היא להסיר חסמים ולעודד כדאיות כלכלית לצורך חיזוק מבנים נגד רעידות אדמה בישראל.

הצעת החוק אושרה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS