זנב פסלו של השומר האגדי - אלכסנדר זייד, נתלש בברוטליות ונגנב. היום בבוקר, הבחינה תושבת קרית טבעון שטיילה במקום, כי זנבו של פסל הברונזה חסר והיא התקשרה מיד למוקד מועצת טבעון שהזעיק למקום את ניידת האבטחה הישובית. בהמשך הגיעו לפסל גם חוקרי משטרת זבולון, שאספו במקום מספר ממצאים שיוכלו להוביל אל מבצעי המעשה הוונדליסטי

כזכור, גם לפני כשלוש שנים הייתה התנכלות לפסל, כאשר הוא הופל מבסיסו ונפגע. המבצעים דאז, לא נתפסו והמניע למעשים הוא ככל הנראה - גניבת הברונזה, אך הדבר אינו ברור בוודאות.

למרות שהפסל נמצא מחוץ לשטחה המוניציפאלי של קרית טבעון, ניידת האבטחה של המועצה, מגיעה למקום במסגרת סיוריה, אך מסתבר שהדבר לא הרתיע את המבצעים.