במסגרת אירוח של המועדון המסחרי ותעשייתי התייחס ח"כ יואל חסון (קדימה), יו"ר הוועדה לביקורת המדינה לתהליך קבלת ההחלטות בישראל ומי מבקר אותן. בעניין הקמת ועדת חקירה הממלכתית לאסון הכרמל, אמר ח"כ חסון: "ראש הממשלה עשה הכול כדי למנוע הקמת ועדת חקירה ממלכתית. הוא עסק במשאים ומתנים - בעיקר במתנים על מנת למנוע את הקמתה שעשויה להצביע על האשמים ותורה לערוך שינויים"

בהקשר לנושא המיסוי בישראל אמר: "הורדת המיסים הישירים היא ההונאה הציבורית הגדולה בישראל. הממשלה הבטיחה להוריד את עול המיסים על התושבים.

אומנם הורידו את המיסים הישירים אבל העלו את המיסים העקיפים. הציבור אולי מקבל קצת יותר כסף במשכורת אבל משלם יותר בגלל המיסים העקיפים, כגון המס על הדלק, המים, ארנונה ועוד."

נשיא המועדון המסחרי ותעשייתי, רפי פריאל אמר בסוף ההרצאה: "על-פי ח"כ יואל חסון, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, ראש הממשלה מטרפד באמצעות "תרגילים ניהוליים" את הקמת ועדת החקירה בעניין אסון הכרמל. הכשלת המהלך של רוה"מ איפשר החזרת הנושא לשולחן מבקר המדינה ושולחן הועדה. המועדון המסחרי והתעשייתי רואה בחיוב את המשך מעורבות הכנסת בבדיקה מעמיקה של הנושא."