P1000135מספר תושבים מהכפר תורמוס עייא שהגיעו הבוקר למסוק את עצי הזית שלהם גילו כמאה עצים מתים לגמרי. מבדיקה שערך תחקירן בצלם, כרים ג'ובראן, עולה שבגזעו של כל עץ מת ישנם שניים - שלושה חורי קידוח

מטעי הזיתים החשודים בהרעלה שוכנים בקרבת המאחז עדי-עד, ופלסטינים אינם מורשים להגיע אליהם אלא בעונת המסיק, בכפוף לתיאום. בשל כך התגלתה הפגיעה בעצים רק הבוקר.

בעלי המטעים הגישו תלונה למשטרה שהגיעה למקום ופתחה בחקירה.