אחת ממסקנות הדגל של דו"ח טרכטנברג הייתה יישום חוק חינוך חינם לגילאי 3-4. חוק בנושא קיבל את אישור הכנסת כבר לפני 27 שנים, אך נדחה מאז בחוק ההסדרים שנה אחר שנה

כלים

על כן, כששמעתי כי דו"ח טרכטנברג קבע כי יישום החוק יחל ב-1 בינואר 2012, ועל אף הסתייגותי מדו"ח טרכטנברג בכללותו, בירכתי על הצעד החשוב עבור ציבור ההורים, הנאנקים תחת העול של התשלומים לגנים פרטיים ומטפלות. והנה, ה-1 בינואר עבר חלף לו, והחינוך חינם לגילאי 4-3 טרם יושם.

אמנם שמעתי בעניין את דבריו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שהצהיר כי הסעיף ייושם בהקדם, אך שמעתי גם את טענת האוצר כי טרם נמצא המקור התקציבי לפרויקט חשוב זה.

מפלגת ישראל ביתנו רואה חשיבות רבה בהנהגת חינוך חינם לגילאי 3-4 ובשל כך, בין היתר, נעתרה לתמוך בדוח טרכטנברג בממשלה. לא ניתן לסעיף זה להתמסמס בין שלל החלטות הממשלה. הסעיף חשוב מדי מכדי להיעלם.

על כן, עד למציאת מקור תקציבי לסעיף, לא אתמוך במסקנות האחרות של וועדת טרכטנברג בוועדת הכספים. כולי תקווה כי צעד חשוב זה ייעשה בהקדם האפשרי לטובת ציבור ההורים בישראל.

הכותבת היא ח"כ פאינה קירשנבאום (ישראל ביתנו)