IMG_0049במפלגת העבודה כבר חושבים על הפריימריז הבאים: שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק (בוז'י) הרצוג, נפגש לפני החג עם אחד הפעילים המרכזיים במפלגת העבודה, ד"ר סא"ל (מיל') אבי ביצור, וקיבל ממנו את תמיכתו בבחירות לראשות מפלגת העבודה

ביצור, שכיהן בעבר כמנכ"ל המייסד של המשרד לענייני גימלאים בממשלה, כמזכ"ל מפלגת עם אחד של עמיר פרץ וכמועמד מחוז דן במפלגת העבודה לכנסת הקודמת, הודיע כי החליט לסיים את "חופשתו" הפוליטית ולקחת חלק פעיל במטהו של שר הרווחה בוז'י הרצוג, לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה ומועמדה לראשות הממשלה הבאה.

"בימים גורליים אלו של החלטות מרכזיות לגורלנו לא יכול אדם שגורלה של ישראל יקר לליבו לשבת מן הצד. אין ראוי מבוז'י ואין מתאים ממנו. הוא אדם דעתן, רגיש, חברתי ובו בזמן בקיא ביותר בתחום המדיני - ביטחוני, ואין ראוי ממנו לשאת בנטל העתידי שיוטל על כתפי החברה הישראלית." אמר ביצור.

"כמי שלחם, לוחם ועוד ילחם למען זכויות זקנינו, גמלאינו ונכינו, אני יודע שאין מי שסייע למליון וחצי בני האדם שכלולים בקטגוריות אלו יותר מבוז'י וזה הרגע להרתם למשימה ולהביא לשירותו את המקצועיות הקשורה בניהול ה"קרב" על מפלגת העבודה שרק בוז'י יכול להוציאה מן הבוץ." הוסיף ביצור.