הצעת החוק של חבר הכנסת עתניאל שנלר (קדימה), המבקשת לקבוע רף ביניים לענישה בעבירה שבין ריגול להחזקת חומר סודי, אושרה היום בוועדת שרים לחקיקה ותעלה לקריאה טרומית ביום ד הקרוב

שנלר: " חובה על כל מדינה דמוקרטית להגן על ביטחונה ושלום אזרחיה יותר מהגנה על חופש פעולתם. אני מצפה שהחוק יבהיר וימנע  מהמבקשים לעשות שימוש בחומר חסוי לקידום רעיונותיהם האידיאולוגים. הפער בין החזקת חומר סודי לריגול כנגד המדינה, עובר דרך החוק החדש"

ע"פ הצעת החוק, המכונה גם "חוק ענת קם", קיימת אבחנה בין מי שמסר מידע והתכוון לפגוע במדינה - שדינו יהיה 15 שנות מאסר, לבין מקרה הדומה לפרשת קם, בו לא הייתה כוונה לפגוע במדינה, אולם נמסר מידע מבלי שהמוסר יהיה מוסמך לכך - ודינו במקרה כזה עשר שנות מאסר.

סעיף נוסף בחוק קובע כי אדם שהשיג או החזיק בידיעה והיה מודע לסיווגה הסודי, מבלי שהיה מוסמך לכך, דינו יהיה שבע שנות מאסר. בנוסף, מי שנכנס או ניסה לחדור למקום מוגבל יהיה צפוי לעונש של שלוש שנות מאסר.

בדברי ההסבר להצעה נכתב, כי "מטרת הצעת החוק הנוכחית היא להבחין בין שני סוגי עבירות ופיצולן לשני סימנים שונים בחוק העונשין: עבירות בהן מוסר אדם מידע ביטחוני סודי במטרה לפגוע בביטחון המדינה, לבין סוג שני של עבירות, העוסקות במסירה לא חוקית של ידיעה ביטחונית סודית, כשמוסר הידיעה לא התכוון לפגוע בביטחון המדינה"