yogakenesלרגל כניסתו של החוק החדש המאריך את תכולת חוק חינוך חובה מגיל עד 16 ל-18, נערך השבוע (3-5 בנובמבר) במלון רויאל בים המלח כנס ארצי ל-450 קציני ביקור סדיר (קב"סים) מאגף שח"ר של משרד החינוך

קציני ביקור סדיר אמונים על מניעת הנשירה של תלמידים במערכת החינוך מתוקף החוק. עבודתם כרוכה בהתמודדות עם מערכת גבוהה של לחצים. מחד בתי הספר מנסים להוציא מתוכם תלמידים קשים עם התנהגויות חריגות ומנגד על הקב"ס לפעול לכך שהתלמידים ישארו בבתי הספר. לשם כך על הקב"ס להציע לבתי הספר פתרונות מגוונים כדי לסייע לו בהתמודדות המורכבת.

הכנס נערך לרגל כניסתו של החוק החדש המאריך את תכולת חוק חינוך חובה מגיל עד 16 ל-18. היישום של החוק מטיל עומס נוסף על הקב"סים אשר גם כך מבצעים עבודה קשה בעלת תפקיד משמעותי לחברה בתנאים לא קלים. הכנס איפשר לקב"סים לקחת פסק זמן קצר ונדיר לשם חיזוק המקצועיות והתמקדות משותפת בדילמות מקצועיות באווירה נעימה ושונה.

בכנס הוצגו כלים מקצועיים שיכולים לסייע לקב"ס לזהות את הבעיות של הילד בסביבתו בצורה רחבה ,מעמיקה ושיטתית וניתנו כלים יצירתיים להעצמה אישית.

הקבסים השתתפו בסדנת רג'ה יוגה שהועברה על ידי ד"ר אודי בילו וצוות מורים מבית הספר "הצליל הפנימי". דוקטור אודי בילו שהינו מומחה ליוגה במסגרת החינוך המיוחד ומרכז את תחום הכשרת היוגה בסמינר הקיבוצים העביר במהלך הכנס שיעור יוגה בן שעתיים בסגנון בהאטה יוגה וראג'ה יוגה.

בילו: "הכוונה הייתה להעביר שיעור ולתת התנסות שמראה כיצד ניתן לשלב עבודה של הגוף והנפש. השיעור נבנה מתרגילי גוף נשימה ולאחר מכן תרגילי ריכוז שזה נחשב החלק המורכב ביותר. השיעור לווה בהסברים על השפעות התרגילים ובעצם כל הכוונה הייתה לקבל התנסות ולקבל רעיונות כיצד להשתמש בזה עם הנוער בבתי הספר והפנימיות ואיך זה יכול לעזור לאותו נוער בסיכון. בתרגיל שנמשך כשעתיים נטלה חלק אוכלוסייה מאוד מגוונת, דתיים לצד חילונים, כאלו שבמהלך שנים ארוכות לא ביצעו התעמלות ושלאחר השעתיים היו עייפים מעט אך לשמחתנו מאוד מרוצים".

המשתתפים דיווחו כי היתה זו חוויה מיוחדת עבורם , לרבים מבינהם היה זה מפגש ראשון עם מדיום זה, חלקם ציינו כי ישקלו אפשרות לשלב את היוגה בעבודתם עם נוער וילדים בסיכון.

בסיום הכנס ציינו מוטי בנאו, מנהל המחלקה לביקור סדיר, ודבורה מרחבי מפקחת ארצית על מועדוניות כי המחלקה תמשיך לפעול לחיזוק והעצמת היכולות המקצועיות של הקב"סים בכדי להוריד את אחוזי הנשירה מבתי הספר בישראל. מנהל אגף שח"ר מר יעקב טוויל סיפר כי שר החינוך ומנכ"ל המשרד שמו את מניעת הנשירה כיעד מרכזי אשר בכוונתם להקצות לו משאבים נוספים.