אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק שיזם שר החינוך למינוי מנהלי יחידות נוער ולהקמת מועצות נוער רשותיות. לראשונה, תוגדר חובת מינוי מנהל יחידת נוער רשותי ברשויות המקומיות. משרד החינוך יקצה  כ- 5 מליון ש"ח באופן דיפרנציאלי עבור שכר מנהלי היחידות. הצעת החוק תעניק מעמד סטטוטורי למועצות התלמידים והנוער הרשותיות

הערב (ב') אושרה בקריאה ראשונה הצעת החוק, שיזם  שר החינוך, גדעון סער- חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים רשותית) – העוסקת בקידום וחיזוק החינוך הבלתי פורמאלי.

על פי הצעת החוק הממשלתית, לראשונה, תחול חובה למנות מנהל יחידת נוער רשותי, בכל רשות מקומית בה לומדים לפחות 1,000 ילדים ובני נוער. המנהל  יפעל לקידום החינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומית.

בנוסף, הצעת החוק מעניקה מעמד סטטוטורי למועצות התלמידים והנוער הרשותיות, הכוללות תלמידים הלומדים וגרים בתחומי הרשות המקומית, המבקשים לקדם את מטרותיהם של בני הנוער ברשות ורווחתם. החברים ייבחרו בבחירות דמוקרטיות ובין היתר ייעצו לראש הרשות בעניינים הנוגעים לתלמידים ובני נוער.

שר החינוך, גדעון סער: "החינוך הבלתי פורמאלי, שנפגע מקיצוצים תקציביים במשך השנים הוא קריטי ליצירת תרבות פנאי אלטרנטיבית לילדים ולבני נוער, שבכוחה לתת מענה לתופעות כמו אלימות וצריכת אלכוהול יותר מכל קמפיין או חוק".

משרד החינוך יקצה מדי שנה תקציב בגובה כ- 5 מליון ש"ח בעבור שכרם של מנהלי יחידת הנוער, כאשר ההקצאה תהיה דיפרנציאלית, על פי מצבה החברתי-כלכלי של כל רשות מקומית. סכום זה יהיה תקציב תוספתי.  ההצעה היא הצעה חברתית מובהקת והיא תאפשר לרשויות חלשות סוציו אקונומית לקיים התפקיד  החשוב של מנהלי יחידות הנוער.

החוק  נועד לעגן, לחזק ולעודד את הפעילות החינוכית הבלתי פורמאלית. החוק מהווה חלק ממדיניות שר החינוך לחיזוק  החינוך הבלתי פורמאלי, לקידום הערכים בקרב בני הנוער ולהרחבה משמעותית של הפעילות החברתית והקהילתית.