ועדת הכלכלה של הכנסת סיימה הבוקר (ב) לדון בהצעת חוק האריזות וכעת הוא יועבר לקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. רגע לפני אישור ההצעה, קיבלה ועדת הכלכלה את דרישת 'אדם טבע ודין' לפרסם באינטרנט את נתוני כמויות הפסולת, איסופה ומחזורה

כלים
החוק החדש כולל הסדר מקיף לטיפול באריזות בישראל, המבוסס על עיקרון מרכזי של אחריות יצרן, לפיה מוטלת האחריות על יצרן או יבואן לטפל באריזות של מוצרים המיוצרים או מיובאים על ידו למכירה בישראל ולשאת בעלות המלאה הכרוכה באיסוף ומיחזור פסולת האריזות . החוק החדש יצמצם משמעותית את כמות האריזות, ובעקבותיה את יצירת פסולת האריזות, יעודד שימוש חוזר, מיחזור, ויפחית את כמות הפסולת המועברת להטמנה.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: "ישראל מצטרפת היום למדינות המתקדמות בעולם. במקום לקבור באדמה בכל שנה חומרי גלם בשווי מילארד שקלים, האריזות ייאספו מבתי האזרחים וימוחזרו. יישום החוק יוסיף אלפי מקומות עבודה חדשים למשק והטלת אחריות על היצרנים והיבואנים למחזר את הפסולת תאפשר לציבור הרחב לקחת חלק פעיל בתהליך המחזור, באמצעות הפרדת הפסולת לפחים שונים."

במדינת ישראל כמות הפסולת גדלה בשיעור של כ-5%-3% בכל שנה. כל תושב מייצר בכל יום, בממוצע, כ-1.6 ק"ג אשפה. בסך הכול מצטברים בישראל כ-5.4 מיליון טון פסולת עירונית בשנה. משקל פסולת האריזות בישראל מוערך בכמיליון טון בשנה. פסולת זו תופסת נפח רב באתרי ההטמנה, דבר הגורם לבזבוז משאבי קרקע יקרים ולפליטה מוגברת של גזי חממה.

הצעת חוק האריזות הינה אחת מהצעות החוק הסביבתיות החשובות ביותר שיובאו לאישורה של הכנסת ומטרתה להסדיר את הטיפול בפסולת שמקורה באריזות. המדובר בזרם פסולת משמעותי, שכן סך משקלה של הפסולת שמקורה באריזות עומד על כ-20% מכלל הפסולת המיוצרת בכל שנה בישראל.

הצעת חוק האריזות הממשלתית מבוססת על הצעת החוק הפרטית שניסחה 'אדם טבע ודין' ולפיה, יעדי המיחזור הם: יעד מיחזור כולל בתוך 4 שנים – 60% ויעדי מינימום לפי חומרים בתוך 4 שנים: קרטון – 60%; נייר – 60%; זכוכית – 50%; פלסטיק – 22.5%; עץ – 12%

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין' בירך את השר להגנת הסביבה על קידום והובלת חוק האריזות ואמר: "אישור חוק האריזות במליאת הכנסת יהווה צעד חשוב בדרך להשלמת מהפכת המיחזור בישראל. אין ספק כי חוק זה בצירוף חוק הפיקדון והצעת חוק פסולת אלקטרונית שמקודמת בימים אלו, יצעידו את ישראל לרשימת המדינות המערביות, אשר מבינות את חשיבות הטיפול בפסולת ורואות בכך משאב".

גלעד אוסטרובסקי, ראש תחום פסולת של 'אדם טבע ודין' מסביר: הדרך המוצעת בהצעת החוק לטיפול באריזות היא ברוח הדירקטיבה האירופית לאריזות, המיושמת במדינות האיחוד האירופאי זה שנים אחדות. הדירקטיבה חותרת לצמצום משקל ונפח האריזות ולמחזורן בשיעורים גבוהים. הדרך שנקבעה לכך בהצעת החוק היא הטלת אחריות על היצרנים והיבואנים של האריזות לאסוף ולמחזר את פסולת האריזות וכן מסירת דווח מהימן ומבוקר על ביצוע חובתם.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS