לקראת ימי הזיכרון לשואה לגבורה ולחללי צה"ל, ויום העצמאות, מחלקת עיריית חולון את דגלי המדינה והעיר לכל בתי הספר, גני הילדים ותנועות הנוער, כולל המוסדות השייכים לחינוך החרדי, בהם לא נהוג להניף דגלים, למרות שהחוק מחייב זאת. בסה"כ מדובר בכ-500 דגלים

עפ"י החוק, שבד"כ איננו נאכף במגזר החרדי, כל מוסד ציבורי או ממשלתי חייב לתלות את דגל הלאום כל ימות השנה. עיריית חולון הרחיבה את ההוראה ומחייבת את המוסדות הללו לתלות גם את דגל העיר. חידוש המלאי יבטיח שהדגלים שנראה במוסדות החינוך ברחבי העיר יהיו אכן במצב טוב.

"בכל מוסדות החינוך בחולון, ללא יוצא מהכלל, כולל חרדיים, מיוחדים וכלליים, וכן בתנועות הנוער, יתנוססו בגאווה דגל ישראל ודגל העיר", אומר יוני רובינשטיין, מנהל ארגון ובקרה בעיריית חולון.