"סטודנט", המרכז ללימודי הפסיכומטרי של אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, פותח קורס הכנה ייחודי לבחינה הפסיכומטרית, המיועד לאוכלוסיית לקויי הלמידה, המהווים כ-22.3% מכלל התלמידים וזאת לאחר שקורס דומה כבר הותאם לאוכלוסיית כבדי הראיה והעיוורים בישראל