השר להגנת הסביבה חתם היום על צווים אישיים המחייבים את ראשי חברת החשמל להתקין בשנים הקרובות מתקנים להפחתת פליטות על התחנות הפחמיות הקיימות. לראשונה בישראל – הוראות מקיפות לכל תחנות הכוח של חברת החשמל. החברה תחויב להתקין מתקנים למניעת זיהום אוויר בכל תחנות הכוח שבהפעלתה בעלות מוערכת של כ - 1.4 מיליארד דולר

כלים
השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, חתם היום (א') על צו הוראות אישיות לחברת חשמל והנהלתה המחייב נקיטת פעולות למניעת מפגעים מתחנות כוח של חברת חשמל לישראל. הצו מחייב התקנת סולקנים ומתקני SCR בתחנות הכוח הפחמיות הקיימות בחדרה ואשקלון. כמו כן, נקבע מועד סגירה לתחנת הכוח הישנה בחיפה.

השר ארדן:"יישום הצווים יצמצם את זיהום האוויר בישראל בכ- 40%. מדובר בצעד בעל השלכות בריאותיות מרחיקות לכת. הגיע הזמן שישראל תצמצם את הפערים העצומים מול שאר המדינות המתקדמות בזיהום הנפלט לאוויר ותחנות הכח של חברת החשמל יגיעו לרמה המקובלת בעולם המערבי."

ליישום הצווים צפויה תועלת כלכלית עצומה למשק בהיקף של למעלה מ – 2 מיליארד דולר, כתוצאה מהפחתת תחלואה ונזקים בריאותיים וסביבתיים.

הצו האישי אשר נחתם על ידי השר ארדן, מבוסס על הדירקטיבה האירופאית העדכנית בעניין מניעת זיהום אוויר ממתקני שריפה גדולים, וקובעות הוראות לכלל יחידות ייצור חשמל שהספקן התרמי הוא מעל 50 מגה וואט .

משק החשמל בישראל מהווה גורם עיקרי לזיהום אויר מפליטת מזהמים, הנוצרים משריפת דלקים. תחנות הכוח בישראל פולטות כ- 65% תחמוצות גופרית, 45% תחמוצות חנקן ו-38% חלקיקים, ו- 60% של פחמן דו חמצני, מסך הפליטה השנתית של מזהמים אלה.

כיום, ישנו פער של כ- 10 שנים, ובנושאים מסוימים אף של 20 שנה, בין רמת הפליטה לאוויר מתחנות הכוח בישראל, בייחוד מיחידות הייצור הפחמיות, לזו שבמדינות אירופה. השלמת יישום הוראות הצו האישי תביא את משק החשמל הישראלי לרמה המקובלת בעולם, ולצמצום של זיהום האוויר בארץ בשיעור כולל של כ- 5% עד 40%, בהתאם למזהם.

ליבן של הוראות אלה, בקביעת תקני פליטה מחייבים לכלל תחנות כוח הקיימות של חברת חשמל וקביעת החובה לנקוט אמצעים להפחתת פליטות המזהמים לשם עמידה בתקנים אלו. כמו כן, קובע הצו האישי הוראות לעניין חובות ניטור רציף, דיגום תקופתי בארובות, התקנת מערכת התראה, רישום ודיווח של נתונים על תפעול התחנות ופליטת מזהמי אוויר, וכן הוראות לביצוע בעת תקלה.

תהליך יישום זה דורש את השבתתן של כל היחידות הפחמיות בהדרגה לצורך התקנת מתקנים, ולכן צפוי להימשך עד סוף 2016. כל עיכוב ביישום הצווים האישיים ידחה את השלמת ישומן ואת העמידה במסגרת הזמנים שהוצבה.

הוראות הצו נקבעו בתאום ושיתוף עם הגופים הנוגעים בדבר לרבות משרדי ממשלה, הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל, חברת החשמל וארגוני סביבה. בנוסף, ערך המשרד שימוע ציבורי לעניין ההוראות, בו השתתפו נציגי הגופים השונים וכן יצרני חשמל פרטיים, איגודי ערים ויחידות סביבתיות וארגונים סביבתיים נוספים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS