לקראת הדיון מחר ב- 9:00 בועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בהצעת חוק "חובת גילוי תרומות מישות מדינית זרה" קוראת האגודה לזכויות האזרח לח"כים להתנגד לחוק, שתכליתו לטענתה דה-לגיטימציה לארגונים בחברה האזרחית: "כדי לקדם שקיפות אמיתית, החוק חייב לחול באופן שוויוני על כל מקבלי התרומות מחו"ל, בין אם מקור הכסף בגורמים ציבוריים או פרטיים"

בפנייה, מציינת האגודה לזכויות האזרח כי החוק הקיים כבר מחייב שמירה על שקיפות בדיווח על קבלת תרומות. סעיף 36 א(א) לחוק העמותות אף דורש פירוט מיוחד וספציפי אודות כספים המתקבלים מ"ישות מדינית זרה".

באגודה מסבירים כי אם מטרתו האמיתית של החוק היא הגברת השקיפות של מימון המגיע מחו"ל ומשמש לעשייה ציבורית בישראל, הרי שיש לחייב גם חשיפה של תרומות מגורמים פרטיים.

במהלך הדיון בו אישרה ועדת החוקה של הכנסת את החוק לקריאה ראשונה, הצהיר יו"ר הועדה ח"כ דוד רותם כי לא ייתן לחוק לעבור מבלי שיחול גם על העמותות הנתמכות על ידי גורמים פרטיים מחו"ל.

לדברי חגי אלעד, מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח: "ברור לחלוטין שתכליתו של הצעת החוק בצורתה הנוכחית אינה הגברת השקיפות, עניין ראוי בפני עצמו, כי אם עוד ניסיון דה-לגיטימציה לארגוני זכויות האדם שלא תמיד מתיישרים לפי האג'נדה של אלקין, רותם וחבריהם.

אם נותרה בהם מידה מינימלית של יושרה, אני מצפה מחברי הכנסת לקבוע קריטריונים שוויוניים בחוק, באופן שסוף סוף יחייב גם שקיפות במקומות בהם היא באמת נחוצה".