השבוע גידרו מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל את אתר מערות לוזית הנמצאות בשפלת יהודה, בהן מקיימות חברות סנפלינג פעילות בלתי חוקית ומסוכנת, שכבר גבתה בעבר חיי אדם. הפעם הוקף האתר כולו בגדר מאסיבית המונעת גישה למתחם ללא אישור רשות מקרקעי ישראל, לאחר שגידור שהוצב בעבר מסביב למערות נפרץ שלוש פעמים ע"י פורעי חוק. הכניסה לאתר המגודר בניגוד לשלטי האזהרה מהווה עבירה פלילית. בכיר ברשות: "מדובר באתר שנקבע כאתר מסוכן, אך למרות זאת חברות סנפלינג המשיכו לקיים בו פעילות בחוסר אחריות מוחלט ותוך כדי זלזול בסכנת מוות הנשקפת לגולשים במקום. כל הלוקח חלק בפעילות סנפלינג במערות לוזית מסכן את חייו."

מפקחי רשות מקרקעי ישראל ביצעו השבוע (פעם נוספת) פעילות להסרת סכנה, במסגרתה גודר אתר מערות לוזית ונחסמה אליו הגישה. הפעולה החריגה ננקטה בעקבות שימוש בלתי מוסדר ובלתי חוקי ע"י חברות סנפלינג הפועלות ללא אישור באתר המסוכן, שמערותיו כבר גודרו שלוש פעמים בעבר בגידור, שנפרץ ע"י פורעי החוק. חברות סנפלינג המשיכו לערוך במקום ספורט אתגרי כמו סנפלינג וגלישה על אומגה, למרות שהאתר הוכרז כמסוכן לפעילות זאת, המבוצעת ללא אישורים ובניגוד לחוק.

זו הפעם הרביעית בשנים האחרונות שמפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל מגדרים את האתר. הפעם, הוקף כל המתחם בגדר פלדה מאסיבית בה נקבע שער נעול אחד. ליד השער הוצב שילוט המזהיר כי פעילות הספורט האתגרי באזור הינה בלתי חוקית ומסוכנת, וכי הכניסה לאתר אפשרית רק בתיאום מוקדם ולאחר קבלת אישור מרשות מקרקעי ישראל. הכניסה לאתר המגודר ללא אישור הרשות מהווה עבירה פלילית.

הגידור שהותקן בשלושת מבצעי הגידור הקודמים מסביב לכל מערה לחוד הוסר ע"י פורעי חוק שזהותם איננה ידועה, ולכן נדרש מבצע גידור רביעי, בו הוקף המתחם כולו. ברשות מקרקעי ישראל הודיעו כי במידה ויתפסו מסיגי גבול תוגש נגדם תלונה במשטרה ותישקל הגשת תביעה משפטית אזרחית נזיקית על מנת למנוע את הסרת הגדרות ע"י אותם גורמים שכבר פרצו אותן בעבר.

"אנו מבקשים להזהיר את כל המטיילים ממודעות שמפרסמות חברות סנפלינג המבטיחות סנפלינג ואומגה במערות לוזית", אומר יואב ששון, מנהל מרחב שמירה ירושלים ברשות מקרקעי ישראל: "מדובר באתר שנקבע כמסוכן לפעולות אלו וחברות הסנפלינג הפועלות במקום מפירות את החוק ומזלזלות בביטחון המטיילים. יתירה מכך, הפעילות באתר מתבצעת ללא אישור הרשות ולפיכך כל פוליסת ביטוח שהחברות מציגות איננה בתוקף למעשה. מדובר באתר מסוכן שכבר גבה בעבר חיים של מטייל שביצע פעילות סנפלינג. ביצוע ספורט אקסטרים במקום שהוכרז כמסוכן והפעילות בו אינה מוסדרת, הוא חוסר אחריות מוחלט מצד הציבור, ובוודאי מצד המדריכים שמייצרים הכנסה בצורה לא חוקית ומשחקים רולטה רוסית בחייהם של המבקרים".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS