ח"כ פאינה קירשנבאום , יו"ר וועדת המשנה לענייני ביטוח בכנסת:"התפתחותה האפשרית של בועה בשוק האג"ח מחייבת יישום מיידי ומלא של מסקנות וועדת חודק. אם האוצר לא יעשה זאת אלך לחקיקה פרטית בנושא". בועדת המשנה שהתקיימה היום (יום ג') דנה הועדה במסקנות הסופיות של "ועדת חודק" שמטרתה לוודא כי במועד הפדיון יקבל החוסך את הערך המקסימאלי על השקעתו באג"ח

כלים
סגנו היוצא של הממונה על שוק ההון, אריק פרץ, טען כי רמת ההגנה על הפנסיה בארץ נמוכה מרמת ההגנה בחו"ל. על כן, קבעה ועדת חודק פרמטרים להשקעה באג"ח שיגנו על החוסכים לפנסיה ויעניקו כלים לגופים המוסדיים בבואם להתמודד עם ההנפקות. פרץ הציג בפני הועדה את עיקרי המסקנות הסופיות של וועדת חודק וקבע כי המסקנות יתורגמו לכדי חוזרים עד סוף חודש אפריל.

נציגת הרשות לניירות ערך , גיתית גרשגורן, המשיכה והציגה את התנגדות הרשות למסקנות הוועדה וציינה כי הרשות מכירה בבעיה הקשה בשוק ההון , אך בעיני הרשות ועדת חודק אינה נותנת מענה לבעיה האמיתית: "ועדת חודק מתמודדת עם המשבר הקודם במקום להתמודד עם המשבר הבא. הועדה יצרה מערכת כללים קשיחה מידי אשר עלולה להזיק להתנהלות שוק ההון ."

נציגת איגוד הבנקים, גל כספרי, הוסיפה להסתייגויות את הסתייגותה מסעיף השעבוד השלילי: "במדינות שונות בהן מונהג שיעבוד שלילי הוחרגו הבנקים מהסעיף , והסעיף הוחל רק על הנפקות אג"ח עתידיות. גם המפקח על הבנקים סבור כי יש לנהוג באותו אופן בישראל."

ח"כ פאינה קירשנבאום סיכמה את הדיון ואמרה:" הזמן להסתייגויות והדיונים לגבי מסקנות ועדת חודק תם. שוק האג"ח מתנהג בצורה מדאיגה מה שמחייב יישום מיידי ומלא של מסקנות ועדת חודק .אם לא ייושמו מסקנות הוועדה בהקדם, אוביל מהלך של חקיקה פרטית . אסור לנו לשכוח שמדובר בכספי ציבור החוסכים שאינו יכול להיוותר מופקר. הוועדה עשתה ככל שביכולתה במסגרת הנסיבות הבעייתיות בהן הוקמה אך לא נגעה בכל הבעיות של שוק האג"ח הישראלי . כשיסתיים תהליך יישום מסקנות וועדת חודק חייבים להמשיך הלאה ולתקן גם את מה שלא היה בסמכות הוועדה, בעיקר לפתור את בעיות חוסר העצמאות של אגף שוק ההון ומבנה הרגולציה הפיננסית של מדינת ישראל."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS