נתקעתם עם מניה, אג"ח לא סחיר - יש עסקות מחוץ לבורסה. על פי הערכת חברת מאה נט בע"מ, המתמחה במסחר מחוץ לבורסה ומקשרת בין קונים למוכרים, הציבור משלם עמלות עבור יותר מ-10,000 חשבונות המכילים ני"ע שאינם סחירים. דני נוריאל, מנכ"ל מאה נט: "שווי הנכסים הלא נסחרים גבוה ממיליארד ₪. בעבר הסחירות הייתה נמוכה, אך לאורך השנים המודעות לאפשרות זו גדלה ויותר ויותר משקיעים נעזרים במערכת שלנו על מנת לממש החזקות ישנות ו'חסרות ערך' אלה"

צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה

לאורך שנים רבות, מאות רבות של חברות שנסחרו בבורסה הפסיקו להיסחר, אם באופן זמני (השהייה) ואם באופן מוחלט, ונמחקו מהרשימה בבורסה. מדובר במניות, יחידות השתתפות ואג"חים של חברות אשר הוחזקו הן על ידי הגופים המוסדיים והן על ידי הציבור.

למעט מקרים בהם חברה או גוף פשטו את הרגל ונסגרו סופית, (כלומר נמחקו לחלוטין ברשם החברות), אותם גופים ממשיכים לפעול וניירות הערך שלהם יש שווי מסוים.

לעומת הגופים המוסדיים, שחלקם מממשים את החזקתם בני"ע אלו בסמוך להפסקת המסחר בבורסה, על מנת שלא להחזיק בחשבונותיהם החזקות לא סחירות, יתר המשקיעים, ובעיקר הציבור, לא השכילו לעשות זאת וממשיכים להחזיק בחשבונות הבנק שלהם ני"ע ללא כל שווי בבורסה או בשווי שבו נגרעו מהמסחר. יתרה מכך, לא פעם נדרשים המשקיעים הפרטיים אף לשלם לבנק עמלות על החזקת חשבון ני"ע כזה.

בפועל, קיימת אפשרות למכור את ני"ע האלה ולקבל תמורה עבורן - בעסקה מחוץ לבורסה – OTC.

חברות מאה נט בע"מ וכרוז, בעלות ניסיון וותק של 22 שנות פעילות בבורסה בתל אביב, מפעילות שני אתרי אינטרנט באמצעותם יכולים הלקוחות להגיש הצעות קניה ומכירה בנירות ערך. כך, על ידי תפעול עצמי או בסיוע צוות עובדי כרוז ומאה נט, התפתח שוק חדש למסחר בני"ע הלא סחירים.

להערכת חברת מאה נט בע"מ, ישנם מעל ל-10,000 חשבונות בנק שיש בהם אג"חים או מניות שאינן נסחרות בבורסה בתל אביב, כאשר לרוב, בעלי החשבון לא יודעים כיצד למכור אותן והיועצים בבנק לא יודעים למצוא קונים עבורן.

מנכ"ל מאה נט, דני נוריאל: "להערכתנו שווי הנכסים הלא נסחרים הוא מעל ל-1 מיליארד ₪. יש לנו רשימה של קונים ומוכרים בניירות נסחרים וכאלו שאינם נסחרים. כך אנו מבצעים עסקאות עבור לקוחות ש'נתקעו' או שרוצים להפוך מניות ואג"חים לכסף, כדי לקנות נייר ערך אחר או כיוון שהם זקוקים לכסף מזומן. העסקות נעשות בין הצדדים בתיווך של חברת מאה נט במחירים המוסכמים על שני הצדדים, ולשביעות רצונם".

"בעבר הסחירות הייתה נמוכה אך לאורך השנים המודעות לאפשרות זו גדלה ויותר ויותר משקיעים נעזרים במערכת שלנו על מנת לממש החזקות ישנות ו'חסרות ערך' אלה".

חברת מאה נט בע"מ מתחזקת אתר אינטרנט בכתובת: www.meanet.co.il  ובו כל אדם יכול לראות הצעות קנייה ומכירה של ני"ע. המסחר נערך כבמעין מכרז בין הקונים אשר מעלים הצעות כאשר הגבוהה בהן מועברת למוכר, ואם זה מסכים למחיר שמוצע לו, מתבצעת העסקה ביניהם. תהליך הביצוע מחוץ לבורסה הינו פשוט. על המוכר או הקונה לגשת לבנק בו מוחזק ניר הערך, למסור לו את פרטי העסקה (שם ני"ע , כמות ומחיר) ואת שם הבנק הנגדי, לחתום על טופס מיוחד והעסקה מתבצעת בבורסה כעסקה מחוץ לבורסה.

יש לציין כי גם הגופים המוסדיים פועלים בדרך זו, אם כי לעיתים רחוקות, כיוון שהם מוגבלים בשל הצורך בהקמת ועדות שיאשרו למנהלי ההשקעות למכור או לקנות ני"ע, שכן אין להם כלים לדעת ולהעריך את מחיר ני"ע.

דוגמאות בולטות למסחר בני"ע לא סחירים ומחוקים מהמסחר בבורסה:

• גבעות עולם – יחידות השתתפות של שותפות גבעות עולם, שהמסחר בהן הושהה ב-31 בדצמבר 2014 בשל הנחיות הבורסה, לפיהן ני"ע שמחירו נשאר משך 30 יום רצופים במחיר 1 אג' (המחיר הנמוך ביותר לני"ע בבורסה), יושהה ממסחר.

השותפות חיה ונושמת ופעילותה הניבה הכנסות במהלך השנתיים שחלפו, אך כאמור, בשל מגבלה טכנית, היא חדלה להיסחר בבורסה. בתקופה זו רכזה חברת מאה נט את מרבית המסחר בנייר והפגישה בין קונים למוכרים של ני"ע של השותפות. את שערי הקנייה והמכירה קובעים הצדדים, וכאשר ישנה הסכמה למחיר בין הקונה למוכר מתבצעת עסקה.

• אורבנקורפ – במהלך שנת 2016 הופסק המסחר באג"ח א' של חברת אורבנקורפ, העוסקת בנדל"ן בקנדה. מחיר האג"ח צלל מ-95 אג' ל-47 אג' בסמוך להפסקת המסחר.

במרבית הגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה, כמו גם בקרב הציבור, נותרה היתרה במחיר 47 אג'. בפועל, במשך כשנה התבצעו עסקות מחוץ לבורסה במחירים שונים, כאשר בשלב הראשון אי הוודאות הייתה גדולה, המסחר נע בטווח של 30-38 אג', אך ככל שהתבררה התמונה ומומשו נכסים, המחירים עלו והגיעו אף ל-65 אג' ויותר למרות שכאמור, בחשבונות הבנק המחיר עדיין עומד על 47 אג'.

לשאלות: דני נוריאל,  054-3336777