dsn6765השר לביטחון פנים – יצחק אהרונוביץ סייר היום (ג') באילת ביחד עם מפקד מחוז דרום במשטרה – ניצב יוחנן דנינו ובליווי נציגי משטרת מרחב אילת בפיקודו של נצ"מ משה כהן. השר עדכן את ראש העירייה, כי הקמת המכשול בגבול המערבי (עם מצרים) שהקמתה נאמדת בכ – 1.35 מיליארד ₪ נמצאת בשלבים מתקדמים של תכנון על ידי משרד הביטחון

בטרם הסיור נפגשו השר ומפקד מחוז דרום במשטרה עם ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי והצוותים המקצועיים. עיקר הדיון עסק בתופעת ההסתננות, מימדיה והשלכותיה. ראש העירייה עדכן את השר, כי בעת הזו הנהלת העיר ותושביה ממתינים בדריכות אחר יישום החלטות ממשלת ישראל מחודש יולי השנה, במסגרתן הוחלט על הקמת צוות מצומצם בראשות שר המשפטים ושר הפנים ובהשתתפות נציגי הממשלה השונים, אשר יציע לממשלה צעדים שיאפשרו תחילת אכיפה כנגד מעסיקי מסתננים, כך שהאכיפה בפועל תחל לא יאוחר מיום 1.9.2010 ובתוך 60 ימים פתרונות נוספים לסוגיית המסתננים, לרבות תיקוני חקיקה נדרשים וצעדים אופרטיביים נוספים לטיפול בתופעה.

החלטת ממשלה זו הנה החלטה נוספת לזו שהתקבלה בחודש מרץ השנה בעקבות דיון שיזם השר לביטחון פנים, במסגרתו החליטה ממשלת ישראל על הקמת מכשול לאורך גבולה המערבי של מדינת ישראל, על מנת להביא לשיפור משמעותי ביכולות למנוע פח"ע, הברחות והפחתת מספר המסתננים מגבול זה.

השר אהרונוביץ, כמי שהעלה את הנושא בפני הממשלה וקידם את הדיונים בעניין ציין, כי הנושא מטופל ברמה הלאומית ועולה לשולחן הדיונים חדשות לבקרים. השר עדכן את ראש העירייה, כי הקמת המכשול בגבול המערבי (עם מצרים) שהקמתה נאמדת בכ – 1.35 מיליארד ₪ נמצאת בשלבים מתקדמים של תכנון על ידי משרד הביטחון.

עוד ציין השר, כי המליץ בשלב זה, למקם כוחות מג"ב לאורך הגבול, על מנת שאלה ימנעו ככל הניתן את ההסתננות, ההברחות, ביניהן הברחות נשק ופעולות פח"ע. עוד ציין השר, כי הוא יפעל לעבות את כוח המשטרה במרחב, שייועד לטיפול בתופעה והשלכותיה בדגש על ההיבט הפלילי.

עוד במסגרת הדיון קיבל השר סקירה מקיפה על כל פעילות "עיר ללא אלימות" בעיר בדגש על פעילות הקיץ ועל הפעילות המשטרתית באזור. מנכ"ל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול – יאיר גלר, דיווח על הפעילות המשותפת בעיר אילת בדגש על פעילות הקיץ. על פי נתוני המשטרה, בקיץ 2010 חלה עלייה משמעותית בנפח פעילות המשטרה, בעיקר בנושא סדר ציבורי במוקדי ריכוז קהל. עוד מנתוני המשטרה דווח, כי נרשמו כ-1,000 אירועי השמדת אלכוהול מחודש מאי - אוגוסט 2010 מתוקף חוק האלכוהול שנכנס לאחרונה לתוקף. פעילות מרחב אילת מהווה כ – 80% מכלל פעילות משטרת ישראל בנושא.

בעניין זה, פנה ראש העירייה לשר, בבקשה להחריג את אילת על רקע מאפייניה הייחודים וכעיר המארחת מידי שנה למעלה מ – 2 מיליון נופשים המסתכמים לכ – 7 מיליון לינות בשנה. בעניין זה ביקש ראש העירייה להגדיל את תמיכת המשרד בתקצוב תוכנית "עיר ללא אלימות", באופן שיאפשר לה להמשיך ולהיות העיר המובילה של התוכנית הלאומית.

לאחר הדיון סייר השר בליווי הצוותים במבנה משטרת התיירות שערוכה ומוכנה לפעילות ותאויש בקרוב. עוד סייר השר בנוף אילות שבקיבוץ אילות, מתחם בו מתגוררים למעלה מ – 300 סודנים.