הצעת החוק המבקשת לאפשר לחברי כנסת להופיע בפני ועדת השרים לענייני חקיקה ולנמק את הצעותיהם בפני חברי הועדה נדחתה היום בקריאה טרומית; הנימוק: "הוועדה גם ככה עמוסה"; ח"כ והבה: "ועדת השרים הפכה לועדת קשרים"

ברוב של 35 מתנגדים מול 21 תומכים, דחתה הכנסת את הצעת החוק של חברי הכנסת מגלי והבה (קדימה) ויריב לוין (ליכוד), המבקשת לאפשר לכל חבר כנסת יוזם להופיע בפני חברי הועדה ולנמק את הצעתו, בהגבלה של שלוש פעמים בשנה - פעמיים במושב החורף הארוך ופעם אחת במושב הקיץ.

לדבריו של ח"כ והבה, אשר הציג את הצעת החוק, ההיגיון מחייב לאפשר לחבר כנסת יוזם לנמק הצעות חוק החשובות לו באופן ישיר בפני חברי הוועדה, בטרם תיקבע עמדת הממשלה, שלרוב דוחה על הסף הצעות חוק של חברי האופוזיציה ללא כל דיון ממצה ותוך הסתמכות על עמדתם היחידה של פקידי הממשלה. "במצב הקיים, דוחה הממשלה הצעות חוק באופן גורף, מבלי לתת לחבר הכנסת את הזכות האלמנטארית לנמק הצעות חוק שעקרוניות עבורו ועבור ציבור בוחריו ששלחו אותו לכנסת".

ח"כ והבה גם התייחס לטענת הממשלה כי ההצעה נוגדת את עיקרון הפרדת הרשויות והסביר כי הכנסת כמחוקקת שומעת דרך קבע את עמדת הממשלה ומן הראוי כי גם הממשלה תשמע את חברי הכנסת לצורך קביעת עמדה עניינית ותייעל בכך את תהליך החקיקה.

השר משה בוגי יעלון, אשר השיב על הצעת החוק מטעם הממשלה במקומו של שר המשפטים, נימק את ההחלטה להתנגד להצעה בטענה כי ועדת השרים איננה ועדה סטטוטורית אלא פורום פנימי של הממשלה וכי להסדר המוצע ישנה השלכה ממשית על דרך ניהול ישיבות הוועדה, הסובלת מעומס רב של הצעות חוק פרטיות. לדבריו, חבר הכנסת היוזם משקף את דעתו בדברי ההסבר ובאפשרותו לפנות לשרים באופן ישיר אם ירצה בכך.

"בשיטה הנוכחית, רק לחברי הכנסת מהקואליציה יש גישה לשרים חברי סיעתם, בעוד שחברי האופוזיציה נדחים על הסף. לכן, אני לא מתפלא שועדת השרים הפכה לוועדת קשרים", סיכם ח"כ והבה והביע ביקורת על היעדרותו מהמליאה של שר המשפטים, המשמש כיו"ר ועדת השרים לענייני חקיקה ונקבע להיות השר המשיב להצעת החוק.