efratdovrimפרויקט "מסבירים ישראל" החל אמש באפרת. בסדנא המיוחדת השתתפו שר הסברה והתפוצות ח"כ יולי אדלשטיין וראש המועצה המקומית מר עודד רביבי

אמש נערך במתנ"ס במועצה המקומית אפרת ערב ההכשרה "איך מסבירים את ישראל?" הערב הועבר על ידי מנחים מקצועיים שנשכרו על ידי משרד ההסברה והתפוצות. בערב נכחו גם שר ההסברה והתפוצות ח"כ יולי אדלשטיין וראש המועצה המקומית מר עודד רביבי.

מטרת המיזם החדש, להכשיר אזרחים רגילים להתמודדות עם השאלות הבוערות של ההסברה הישראלית בעולם, ולנסות לשנות את תדמיתה של ישראל בעזרת אזרחים מן השורה.

ראש המועצה המקומית עודד רביבי: "במועצה המקומית אפרת מתגוררים תושבים רבים שטסים הרבה לחו"ל ומדברים אנגלית שוטפת. פנינו למשרד ההסברה שיבוא להכשיר את התושבים בכדי שיוכלו לייצג טוב יותר את המדינה כשיידרשו, אנו שמחים מאוד שמשרד ההסברה הרים את הכפפה ושנבחרנו להיות הראשונים שעוברים את הסדנא".