בראיון חג שנערך עם הרב מנחם כרמל, מבכירי דגל התורה, בחול המועד ברדיו 'קול חי' אמר כרמל כי לכל החרדים יש "אויבים משותפים, אויבים נוראים שהם שיא הטומאה," ולכן יתכן והמצב הזה מחייב את כל החרדים להתאחד- אשכנזים וספרדים, למפלגה משותפת

"כולנו, יש לנו הרי אויבים מבחוץ, אויבים נוראים שדיברנו עליהם שהם שיא הטומאה, הם לא מבינים אותנו, הם אטומים, אנחנו יש לנו זמן ללכת עם כמה ראשים? יש לנו זמן להתפצל? יש לנו אויבים משותפים! אחדות כזאת כמו שראינו, ונפל דבר בישראל בויזניץ ונדבורנא ושניהם לא יחשדו בי שאני חסיד שלהם, אבל נפל דבר, אנחנו צריכים ללמוד ואחדות כזאת יכולה לתת לנו כח כפול ומכופל ממה שהיה לנו בעבר" אמר כרמל.

"אם אנחנו מדברים על מה שהולך להיות ביהדות החרדית, הרגשת ליבי ואני חושב שמי שיחשוב באופן עמוק יראה שיש בזה מהות. נפל דבר בישראל, ממש אני מרגיש, שנה קשה היה לנו נפטרו גדולי ישראל, גדולי ישראל מהצד הליטאי והחסידי, באמת היתה שנה קשה, אבל לראות את האחים האדמורים מויזניץ הולכים בלוויה יד ביד ויושבים שבעה ביחד בצורה מכובדת, ואף אחד לא יחשוד בי שאני חסיד ויזניץ, אני מוקיר ומכבד, אבל לא חסיד." אמר כרמל.

"אבל לראות אותם בכזאת צורה הולכים ויושבים בלוויה זה מראה שאפשר להתגבר על כל המכשולים ואפשר גם אחרת. לא רק ויזניץ, האדמו"ר מנדבורנא זצ"ל נפטר, וידוע שבנדבורנא כל הצאצאים נהיים אדמורים ופתאום לא, נפל דבר, לא כולם אדמורים, וכשאחד מבניו גבאי צדקה שאני ממש מתפעל מההליכות שלו היה אצלי בענייני קמחא דפסחא, שאלתי אותו "אתה לא רוצה להיות ר'בה" הוא הסתכל אלי ואמר לי "למה אתה לא מבין שיכול להיות גם אדם נורמלי", לשמוע את זה מבן של אדמו"ר מנדבורנא, שאומר אני יושב אצל אחי בטיש ונהנה מזה. נפל דבר בישראל ועם אחדות בישראל שיכול להיות בויזניץ ונדבורנא יכול להיות שזה מחייב ומחייב את כל החרדים בארץ ישראל, ליטאים, חסידים, ספרדים, תימנים."