מליאת הכנסת דחתה היום בפעם השניה מאז כינון הכנסת ה-18 את הצעת חוק נישואים אזרחיים של ח"כ ניצן הורוביץ. הצעת החוק שעלתה היום לקריאה טרומית, באה לאפשר לישראלים שאינם יכולים או אינם רוצים להינשא בנישואים דתיים-אורתודוקסים את זכות היסוד לבחור את צורת הנישואים שלהם: נישואים אזרחיים או דתיים

הורוביץ: "הצעת החוק הזו היא הפתרון האמיתי והיחיד למצוקה של מאות אלפי ישראלים, רובם הגדול מקרב העולים וילדיהם, שמוחרמים על-ידי הרבנות ונאלצים להוציא אלפי דולרים על נישואים בחו"ל. לא ברית הזוגיות או שאר הבלופים של ליברמן. נישואים אזרחיים – זאת הדרך להבטיח את חופש הבחירה בישראל".

"לצערי", הוסיף ח"כ הורוביץ, "יש כאן ברית זוגיות מסוג אחר. ברית זוגיות בין ליברמן לליצמן, בין ברק לאלי ישי. ברית שמטרפדת כל סיכוי לשינוי, יוזמה, כל תיקון עוול, כל ניסיון לקדם בישראל חברה אזרחית חופשית ופלורליסטית".

ח"כ הורוביץ התחייב להמשיך ולהעלות את הצעת החוק פעם אחר פעם, עד שתקבל הכנסת את חופש בחירה בנישואין לאזרחי ישראל.