Amsalem_haimחה"כ הרב חיים אמסלם (ש"ס) יגיש מחר (יום ה') הצעת חוק המחייבת הצבת פסי הרעדה לפני מפגש מסילת ברזל עם כביש. מטרת ההצעה היא להגביר את ערנות הנהגים לפני הגעתם למפגש כזה ולצמצם את התאונות הקטלניות, החוזרות ונשנות, בין רכבות לכלי רכב

כלים

בימים האחרונים היינו עדים לתאונה המזעזעת בה נקטפו חייהם של משפחה שלמה במפגש מסילת ברזל. לא חלפו ימים אחדים ובנס נמנעה תאונה נוספת באותו מקום ממש. אירועים כואבים אלו מצטרפים לסדרה של תאונות ו'כמעט תאונות' בין רכבות לכלי רכב.

נעשו דברים רבים על מנת לצמצם את התאונות האלו, אך נראה שאין בהם די. נהג רכב הנוסע על כביש בין עירוני במהירות גבוהה, מתקשה להבחין בתמרורים המסמנים התקרבות למפגש עם מסילת ברזל. פעמים רבות, הרכב מגיע במהירות גבוהה ולא מצליח לבלום כאשר המחסום יורד והרכבת עוד מעט עוברת. התוצאות במקרים כאלו הינן הרות אסון.

כדי להביא למודעות הנהג את קירבתו למסילת ברזל, מציע חה"כ הרב אמסלם להקים בכביש פסי הרעדה. פסים אלו, בדומה לפסים הנחרטים בשולי הכביש כדי לעורר נהגים הסוטים לשוליים, יעירו את תשומת לב הנהג ויגרמו לו באופן אוטומטי להאט את מהירות נסיעתו. האטה זו תאפשר לו להגיע בבטחה אל המפגש עם מסילת הברזל ולחצות אותו רק לאחר שהבחין שהמחסום מורם ואין רכבת שמתקרבת. הרעיון המובא בהצעת החוק הוא פשוט לביצוע וכרוך בעלות כספית זניחה, אך יש בכוחו להציל חיים באופן מיידי.

חה"כ הרב אמסלם אמר היום: "כמו כל עם ישראל אני כואב את התאונה המחרידה בשבוע שעבר. אנו עומדים בפתחו של חודש אלול, חודש התשובה. כנציגי ציבור מוטלת עלינו החובה לדאוג לתיקון הליקויים, להסרת המכשולים ולצמצום אובדן חיי אדם. אני סבור שיש בהצעת החוק הזו כדי 'לעשות תשובה' ולצמצם את הסכנה שבמפגשים בין כבישים מהירים למסילות ברזל".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS