הממשלה תצביע ביום א' על הצעת חוק של ח"כ דב חנין הדורשת שוויון ושקיפות בקבלה למוסדות חינוך. ח"כ חנין: "רק שקיפות בקבלה תמנע הנצחת אפליות"

ביום א' הקרוב (ה-19/2/2012) תצביע וועדת שרים לענייני חקיקה על תיקון לחוק זכויות התלמיד שעיקרו הקניית כלים שיבטיחו שוויון ושקיפות בקבלה למוסדות חינוך בישראל.

החשיבות של הצעת חוק זו הינה ביסוס כללים ברורים שעל פיהם ניתן יהיה להבין באילו תנאים יש לקבל תלמיד כלשהו למערכת החינוך ובאילו תנאים ניתן לדחותו. כללים אלו יהיו שקופים לציבור הרחב ויאפשרו הבנה ברורה באשר לסיבות שבגינן יתאפשר סירוב לקבלת תלמיד למוסד חינוכי.

בנוסף יחייב החוק שקיפות מלאה בפרסום הכללים המדוברים. כמו כן בהחילו עוולה אזרחית על כל מוסד שיפעל בניגוד לחוק יאפשר החוק את האכיפה הנאותה והמשמעותית שחסרה כיום בנושא זה.

בדברי ההסבר להצעת החוק מצויין כי "הצעת חוק זו מגיעה על רקע מספר הולך וגובר של מקרי אפליה במערכות חינוך. מקרים כגון האפליה העדתית בבית הספר בעמנואל, נתניה וניר עציון בין אם מכוונת כלפי מזרחיים או אתיופיים,  הינה רק חלק ממה שהפך להיות תופעה נפוצה ומעוררת דאגה בחברה הישראלית.

לא דו"ח מבקר המדינה לשנת 2011 אשר חשף את המשך האפליה ולא החשיפה התקשורתית השכילו למנוע את המשך האפליה. על כן ישנו צורך דוחק בחוק זה אשר נותן כלים למלחמה באפליה ומהווה צעד הכרחי במאבק על שמירת הצביון הדמוקרטי של מערכת החינוך הישראלית. "

ח"כ דב חנין: "הצעת החוק כוללת מנגנונים שיבטיחו שקיפות בקבלת תלמידים למוסדות חינוך וכן קביעת עוולה אזרחית שתזכה את הנפגעים בפיצוי כספי. כך נוכל ליצור מנגנונים של אכיפה אזרחית שגם יפצו את הנפגעים וגם ירתיעו את העבריינים" .