דיון בנושא הצעת חוק של ח"כ זאב בילסקי - החינוך התעבורתי התקיים היום במליאת הכנסת. לאור הסכמת הממשלה יועבר הנושא לועדת החינוך של הכנסת. ח"כ בילסקי הביע תקוותו שהנושא יגיע לסיום כבר בזמן הקרוב. ח"כ בילסקי:" מצב החינוך התעבורתי במדינת ישראל הוא קרקס, שמענו היום בוועדה כי הנושא הכה חשוב הזה, נושא שעוסק בהצלת חיים אינו מיושם כראוי."

"החינוך התעבורתי חייב להיות נושא נלמד ככל שאר נושאי הלימוד ומוסדר בצורה כזו שלא ידון מחדש כל שנה. חינוך תעבורתי חייב להיות מקצוע נלמד בדיוק כמו חינוך גופני או שאר המקצועות.

נושא החינוך תעבורתי הוא חינוך להתנהגות בכביש מעבר ללימודי נהיגה בהם נרכשת מיומנות נהיגה ברכב, במסגרת חינוך תעבורתי מועבר מסר בטיחות בדרכים וכללי התנהגות ואחריות לבטיחות בכבישים.

על פי כל המחקרים בנושא הוכח שחינוך תעבורתי הנו כלי אפקטיבי והכרחי להפחתת תאונות הדרכים ולמניעת הרוגים ופצועים. המדינה חייבת להסדיר את נושא החינוך התעבורתי אחת ולתמיד לטובת כלל אזרחי מדינת ישראל זהו צעד חשוב במלחמה בנגע תאונות הדרכים." אמר בילסקי.