כלים

מפקחי מינהל מקרקעי ישראל ושוטרי משטרת ישראל פינו היום פלישה לאדמות מדינה בשכונת קטמון בירושלים. הפולש, ציון שלום, השתלט על שטח שחלקו מיועד לבנייה למגורים וחלקו משמש כשטח פתוח והשתמש בו למטרותיו. בשנה שעברה כבר פונה שלום בכוח מאותו שטח – אך חזר

פלישה לאדמות מדינה , בהיקף של כ- 200 מ"ר, ברח' קנאי הגליל בשכונת קטמון בירושלים, פונתה היום במסגרת מבצע אכיפה בעקבות פסק דין לפינוי, על ידי מפקחי מינהל מקרקעי ישראל ושוטרי משטרת ישראל.

הפולש, תושב ירושלים בשם ציון שלום, מחזיק באופן חוקי במבנה צמוד לאתר הפלישה אותו הוא משכיר, והחליט לפלוש לשטחים הסמוכים, הנמצאים בבעלות המדינה, שחלקם מיועדים למגורים וחלקם לשימוש ציבורי כשטח פתוח. שלום פולש אף לחלקה נוספת הנמצאת בבעלות המדינה, בהיקף של כ- 800 מ"ר, אך לגבי חלקה זו עדיין אין ברשות המינהל פסק דין המאפשר את פינוייה והחזרתה לרשות הציבור, ערך הקרקע אליה פלש שלום נאמד במיליוני שקלים.

זוהי הפעם השנייה בה מפונה שלום מאתר הפלישה. בשנה שעברה פינו מפקחי המינהל את שלום והקראוון שהציב מאדמות המדינה אליהן פלש, אך הוא חזר שוב עם קראוון חדש. לכן, הפעם הציב המינהל סלעי ענק מסביב לחלקה שפונתה, כדי למנוע משלום את הכנסת הקראוון שוב. כעת יחל במינהל מקרקעי ישראל תהליך משפטי במטרה להגיש נגד שלום תביעה למימון הוצאות הפינוי שנגרמו למדינה בשל פלישתו לאדמותיה, הכוללות את הוצאות הציוד ההנדסי, עלויות כוח האדם ועוד.

מנהל אגף הפקוח במינהל מקרקעי ישראל, מר ישראל סקופ, אומר כי מינהל מקרקעי ישראל ימשיך באכיפה הבלתי מתפשרת כנגד תפיסת קרקעות הציבור בניגוד לחוק. לדברי סקופ, המינהל לא יאפשר לפולשים לאדמות מדינה להפיק רווחים על חשבון הקופה הציבורית, והפולשים ייתבעו על הוצאות הפינוי, בנוסף לדמי שימוש רטרואקטיביים בקרקע.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS