יום בהיר אחד, התעוררו חיילי צה"ל למציאות חדשה - פולש זרע שדה חיטה בלתי חוקי באמצע שטח אש צה"לי. מפקחי הסיירת הירוקה בליווי שוטרי משטרת ישראל, פינו את הפולש מאיר אבוקסיס ותפסו את השטח תוך שימוש באמצעים הקבועים בחוק

מבצע אכיפה של מפקחי הסיירת הירוקה בשטח אש צה"לי באזור בית שמש הסתיים בפינוי פלישה לאדמות המדינה. מסיג הגבול, מאיר אבוקסיס, עיבד את שטח האש המיועד לאימוני צה"ל וזרע עליו חיטה, כאשר פלש לקרקע בבעלות המדינה על שטח של כ-100 דונם.

מפקחי הסיירת הירוקה, האמונים על השמירה על קרקעות המדינה ובכלל זה שטחי צה"ל, הגישו נגד אבוקסיס תלונה במשטרה, באשמת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנה מאסר בפועל, ופינו את הפולש מתוקף חוק המקרקעין בליווי המשטרה ובאמצעות ציוד מכני הנדסי תוך הפעלת כוח סביר שנדרש במהלך הפינוי. הקרקע הוחזרה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

כעת יחל ברשות, בסיוע פרקליטות המדינה, הליך היערכות פנימי במטרה לגבש נגד הפולש תביעה על החזר העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתו, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי ששימש לפינוי הפלישה.

יואב ששון מנהל אזור ירושלים בחטיבה לשמירת קרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "אנו נתקלים מדי יום בפורעי חוק שמנסים לגזול אדמות מדינה, אך מדי פעם אנו נתקלים גם בשיאני חוצפה וטמטום שלא רק שעוברים על החוק אלא שעושים זאת תוך סיכון חייהם וחיי אחרים בשטחי אימון של צה"ל".