במו"מ שנערך הערב בין הממונה על התקציבים באוצר, ד"ר אודי ניסן, הממונה על השכר באוצר, אילן לוין, יו"ר הסתדרות העובדים החדשה, עופר עיני, מנכ"ל הנהלת רשות השידור, מוטי שקלאר ונציגי העובדים, הושגה הסכמה באשר לעקרונות הרפורמה ברשות השידור

כלים
כזכור, לפני כשנה נחתם בין הצדדים הסכם על פיו תתאפשר פרישתם של כ- 700 עובדי רשות בתנאים מיטביים. בהמשך להסכם זה, סוכמו הערב עקרונות הסכמי העבודה החדשים לעובדי הרשות המיוצגים על ידי ההסתדרות, עקרונות אלה מסדירים את תנאי העבודה והשכר ברשות לעובדים אלה.

בהסכם העקרונות הוסדרו בין היתר עדכון טבלאות השכר, כללי קידום בדרגות ובשכר, יצירת אופק קידום לעובדים שמיצו את פוטנציאל הקידום המקסימאלי וכתוצאה מכך לא קודמו במשך שנים רבות, הטמעת שינויים טכנולוגיים שיאפשרו בניית תשתיות טכנולוגיות מודרניות, הנהגת שעון נוכחות, קביעת מבנה שבוע עבודה, הגדלת החיסכון הפנסיוני של העובדים וגמישות ניהולית.

עד תחילת חודש מאי, ינוסחו פרטי הסכמי העבודה ויבואו לחתימת הצדדים ולאישור על ידי הממונה על השכר באוצר. בנוסף, סוכם כי עם חתימת ההסכמים וכניסתם לתוקף יזכו עובדי רשות השידור לעדכון השכר בתוספת בשיעור של 5%, רטרואקטיבית מחודש ינואר 2008, בהתאם לתוספת שניתנה לכלל המגזר הציבורי.

בפגישה נכחו גם סגן בכיר לממונה על השכר, ברק שטרוזברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה של רשות השידור, ערן הורן ועו"ד אבי ניסנקורן מטעם ההסתדרות. כל הנוכחים ציינו כי סיכום העקרונות זה הינו חיוני והכרחי להבראתו של השידור הציבורי בישראל וכי למעשה היום נפתחה הדלת לקידום רפורמה אמיתית, אשר תהפוך את רשות השידור לגוף שידו ר א יתן ומרכזי במפת התקשורת בישראל.

מוטי שקלאר מנכ"ל רשות השידור: "ברצוני לציין את המאמץ הרב שנעשה על-ידי אנשי האוצר ועופר עיני יו"ר ההסתדרות החדשה במטרה להביא את הצדדים להסכם היסטורי, כמו כן ברצוני לציין לשבח את העובדים שגילו גמישות, אחריות ונכונות לויתורים. הסכם הרפורמה מפנה תקציבים לטובת תוכן ותשתיות טכנולוגיות, ומהווה פלטפורמה ליצירת תכנים בעלי ערך רב בטלוויזיה וברדיו."