MN1_6800נשיא המדינה שמעון פרס פתח הבוקר את אירועי חודש האזרח הותיק בטקס בבית הנשיא יחד עם סגנית השר והעומדת בראש המשרד לאזרחים ותיקים דר' לאה נס ו -10 אורחים ואזרחים ותיקים ממייסדי מדינת ישראל בני 80 ומעלה שנמנעו מלצאת לפנסיה ואורח חייהם היומיומי מלא בעשיה, וששיגרת יומם עמוסה על אף גילם המופלג. באווירה מחויכת ומבודחת השתתפו במפגש סופרת, קרדיולוגית, תיירנית ומומחה לגיאוגרפיה, מקימי מפעלים מיתולוגייים, אנשי חינוך ועשייה, ואורח אחד, יששכר גולדשטיין שגילו מעל ל- 100 שנים

כלים

הנשיא הצדיע לאזרחים ואמר להם " להיות ותיק זו גאווה. לדעתי ותיקים אינם מחפשים רחמים אלא רק מבקשים הכרה בשירות של שנים את המדינה, את הארץ ואת המשפחה."

הנשיא התייחס לפוטנציאל התרומה והעשייה החברתית של הגיל השלישי ואמר :" גם אדם זקן אינו חייב להזדקן- אלו אנשים בגיל מאד מתקדם המסוגלים לפעול , מסוגלים ליצור, לתרום .ועל כן זקן אינו אדם לשעבר, הוא גם אדם היום, עם הרבה יותר ניסיון, לעיתים קצת יותר מגבלות פיזיות אך זה לא משנה."

סגנית השר לאה נס ציינה כי עם העלייה בתוחלת החיים והירידה החדה בקצב היילודה, כבר בשנת 2030 צפוי מספר היילודים והמבוגרים בעולם להיות שווה וכי שינויים דמוגרפיים אלה ישפיעו על כל מערכות החיים. עוד אמרה כי "פגשנו היום אזרחים ותיקים בעלי עבר מפואר, מבוני הארץ ומייסדיה , שאורח חייהם היומיומי מלא בעשייה ברוכה, ושגרת חייהם עמוסה. אנו מאחלים אריכות ימים באיכות חיים כזו לכל האזרחים הוותיקים במדינה "

במהלך הפגישה הגיש לנשיא האזרח הותיק יששכר גולדשטיין עותק של עיתון "הבקר" משנת תרפ"ט. הנשיא עיין בעיתון ולמראה הכותרות המדיניות חייך ואמר כי דבר לא השתנה.

עפ"י החלטת האום, ברחבי העולם צוין ב-1 באוקטובר יום הקשיש הבינלאומי ובישראל יימשך על פני חודש ימים ויאופיין באירועים רבים ופעילויות לגיל השלישי.