mafcal_netanyaמפכ"ל המשטרה ,רנ"צ דודי כהן ערך סיור בעיר נתניה ובחן מקרוב את תוכנית עיר ללא אלימות. בפני המפכ"ל הוצגה מצגת המדמה התמודדות עם מעשי ונדליזם וסיור מקיף במהפכה אותה מובילה העירייה והמשטרה בשוק העירוני, שנחשב בעבר למוקד פשע

מפכ"ל המשטרה התייחס בביקור לתוכנית עיר ללא אלימות ואמר: "ההישגים של עיריית נתניה ותחנת נתניה בתחום "עיר ללא אלימות" מדברים בעד עצמם.העיר נתניה עיר בטוחה והתושבים והתיירים בעיר מצביעים ברגליים ומגיעים לאירועי הקיץ אותם עורכת העירייה בכיכר העיר. יעדי המשטרה מדברים על לחימה בפשיעה באופן טוטלי והקניית תחושת ביטחון לציבור.

המשטרה לבדה לא יכולה לטפל בבעיות מבלי עזרה של גורמים נוספים והתוכנית "עיר ללא אלימות" הינו פרויקט לאומי שמתפקד היטב ב-3 השנים האחרונות בנתניה. מדובר בתוכנית חברתית הנשפטת לאורך זמן וקיים שיתוף פעולה מצוין עם הרשות המקומית בנתניה וזהו סוד הצלחת התוכנית בעיר. העיר נתניה התפתחה באופן מדהים בשנים האחרונות בזכות ראש העירייה הגב' מרים פיירברג-איכר והצוות לידה המשרתים את הציבור ואני מאחל לה עוד שנים רבות בתפקיד כל עוד היא תרצה בו."

ראש עיריית נתניה הגב' מרים פיירברג-איכר הודתה למפכ"ל וביקשה את התערבותו מול משרד הפנים לאשר את היטל האבטחה בהקדם להגברת תחושת הביטחון של התושבים, וציינה כי " העירייה מפעילה נכון להיום 7 צוותים בתיאום עם המשטרה לשמירת איכות החיים של התושבים ואנו מרגישים את השיפור בעיקר בעבירות המטרידים את האזרחים ובראשם הקמות הרעש והונדליזם".