הפרקליטות הודיעה לבג"ץ שצוות בראשות מנכ"ל משרד רה"מ מגבש מדיניות חדשה בנושא הפטור והממשלה תדון בה בקרוב. העותרים, עמותת חדו"ש והפורום לשוויון בנטל, קוראות לפרסם את מסקנות צוות גבאי לפני ישיבת הממשלה

הממשלה תדון בשבועות הקרובים מחדש בהחלטתה לאפשר לכל בני הישיבות פטור משירות צבאי החל מגיל 22 ולאפשר להם לעשות שירות אזרחי בלבד. כך הודיע אתמול הממונה על הבג"צים בפרקליטות המדינה עו"ד ענר הלמן לבג"ץ. הלמן הודיע על כך בתגובה מקדמית לעתירות שהגישו נגד ההחלטה עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, הפורום לשוויון בנטל והתנועה לאיכות השלטון.

ב-16.7.2010, במסגרת חבילת ההחלטות הקרויה "המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012", החליטה הממשלה לאפשר לכל בחור ישיבה החל מגיל 22 לעשות שירות אזרחי במשך שנה במקום שירות צבאי. בצעד זה שללה הממשלה משר הביטחון את האפשרות לגייס את המתאימים מביניהם לצבא. ההחלטה נבלעה בתוך מאות דפי התוכנית הכלכלית. ללא חשיפת עמותת חדו"ש הציבור כלל לא היה יודע עליה.

בעקבות העתירות שהגישו שלושת העמותות החליטה הממשל לדחות את ישום החלטת הפטור מה-1 בספטמבר השנה ל-1 בנובמבר. עו"ד הלמן הודיע לבג"ץ על דחייה נוספת, הפעם עד ל-21.11.

בתגובת המדינה לבג"ץ נאמר כי צוות בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה אייל גבאי דן בשבועות האחרונים בנושא עידוד תעסוקת חרדים והוא עתיד לדון בין היתר גם בהחלטת הפטור. הצוות צפוי להגיש את מסקנותיו בימים הקרובים והממשלה תדון בהן באחת מישיבותיה הקרובות. על רקע זה מבקשת הממשלה לדחות את מתן תשובתה לעתירות עד ה-7.11.

עמותת חדו"ש והפורום לשוויון בנטל "קוראים לממשלה לפרסם את מסקנות צוות גבאי זמן מספיק לפני קיום ישיבת הממשלה. זאת, כדי לאפשר דיון ציבורי בנושא כה חשוב, לאפשר לשרים לגבש את עמדתם בצורה תקינה ולמנוע מצב שהציבור שוב ימצא עצמו מופתע".