על רקע העברת הצעת התיקון לחוק יסוד הכנסת בנושא שלילת סמכותו של בית המשפט העליון מלהתערב בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לעניין פסילת מועמד או רשימה מלהשתתף בבחירות, מוועדת השרים לחקיקה להחלטת הנהלת הקואליציה, נשלחה הערב (א'), חוות דעת חריפה מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה, הקוראת להתנגד ולבלום הצעה זו.

  בחוות הדעת, מסבירים פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר עמיר פוקס, כי אם תעבור ההצעה, תוענק לוועדת הבחירות המרכזית שהיא גוף פוליטי, סמכות בלעדית שאיננה ניתנת לביקורת, לפסול מועמדים ורשימות מלהיבחר לכנסת. לפי כותבי חוות הדעת, מדובר בפגיעה קשה בזכויות היסודיות ביותר במדינה דמוקרטית- הזכות להיבחר לכנסת והזכות לבחור. התנהלות זו, דומה ומזכירה את "מועצת שומרי החוקה" של איראן שגם לה סמכות דומה.

  עוד מוסיפים כותבי חוות הדעת, כי מדובר בהצעה חריגה ביותר משום שאם תעבור, היא תהפוך את ועדת הבחירות לגוף המנהלי היחיד בישראל החסין מיכולת לבקרו או לערער על החלטותיו, כל זאת כשמדובר בגוף שמופקדת בידיו סמכות רגישה וקריטית ביותר בדמוקרטיה. עוד מציינים קרמניצר ופוקס, כי בין העילות הקיימות בחוק לפסילה בסעיף 7א, קיים הביטוי העמום: "שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". ביטוי זה, יכול להתפרש באופן נרחב שיאפשר לפסול (ככל שיהיה רצון פוליטי בכך) מועמדים ממגזרים רבים, כולל חברי כנסת מהימין הקיצוני וחרדים השוללים בגלוי או במשתמע את קיומה של ישראל כדמוקרטיה ופועלים לחקיקת חוקים ברוח הדת. לכן, מדובר בהצעה שאין לדעת, כיצד יעשה בה שימוש בעתיד כלפי מגזרים נרחבים בחברה הישראלית.

  "הסמכות הקיימת כיום בחוק, איפשרה למעשה לבית המשפט העליון להציל את הפוליטיקה הישראלית מעצמה ולמנוע פסילה בלתי מוצדקת של רשימות ומועמדים ערבים. סילוקם של ח"כים ערבים יהפוך את ישראל לדמוקרטיה ליהודים בלבד ועלול להביא למאבק של המיעוט בדרכים בלתי חוקיות", מציינים הכותבים. "מדובר בהצעה שהיא בגדר מתקפה משולבת על סמכויותיו של בית המשפט העליון שהוא המגן המובהק על ערכי הדמוקרטיה בישראל. יש להתנגד לה ולהילחם במתקפה זו, הפוגעת באופן חמור ביותר באופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל", מסכמים קרמניצר ופוקס.