במכתב מיוחד ששיגר השר מיכאל איתן למאות פעילי ליכוד, הוא מעלה על סדר היום של תנועת הליכוד תוכנית מדינית חדשה, לפיה לאחר סיום הקפאת הבנייה תתמקד ישראל בגושי ההתישבות, ותתחיל כבר עתה לפנות מתנחלים מהמאחזים המבודדים הנמצאים בשטחים שיעברו לבסוף לידי הרשות הפלסטינית. "לא נצליח לרמות את כל העולם כל הזמן", כותב איתן שלראשונה מעלה על סדר היום של הליכוד הצעה לפינוי יישובים ביהודה ושומרון

"אני זוכר את הויכוח ההיסטורי בעניין מדיניות ההתיישבות הרצויה, בין שר הביטחון דאז עזר ויצמן לבין שר החקלאות אריאל שרון. ויצמן טען כי עלינו לרכז את המאמץ ההתיישבותי ביש"ע במספר גושי התיישבות גדולים ואילו שרון הטיף להקמת נקודות התיישבות רבות ככל שניתן, מתוך כוונה למלא לאחר מכן את השטחים ביניהן בהתיישבות צפופה יותר.

בחרנו בגישתו של אריאל שרון ובמהלך שנות שלטון הליכוד בהנהגת מנחם בגין הוקמו עשרות ישובים בכל רחבי יהודה ושומרון. המשכנו להאמין ולהטיף למימוש זכותנו ההיסטורית להתיישבות בכל חבלי הארץ, אך מאות אלפי המתיישבים שלהם ציפינו, כדי לעבות את הנקודות הקטנות והזעירות שהוקמו לא הגיעו. אילוצים קואליציוניים פנימיים, שיקולים בטחונים ולחצים בינלאומיים הכתיבו לכל ממשלות הליכוד יותר ויותר הגבלות על היקף ההתיישבות מעבר לקו הירוק. משהתעצמו הלחצים והתרבו האילוצים, נאלצו ממשלות הליכוד לקבל החלטות נגד הקמת ישובים חדשים והחלטות קשות יותר של פרוק ישובים ומסירה של שטחים משטחי ארץ ישראל לשליטת הפלסטינים.

ממשלת הליכוד הנוכחית בראשות בנימין נתניהו הושבעה לפני כשישה עשר חודשים. לאורך כל התקופה הזו ראש הממשלה בנימין נתניהו, בצעד אמיץ, קרא ופעל לקדם את תהליך ההדברות בינינו לבין הרשות הפלסטינית, במטרה להגיע להסדר מדיני בר קיימא. ראש הממשלה נתן תוקף למדיניות הזו בצעדים שנועדו לבנות אמון הן בצד הפלסטיני והן בזירה המדינית הבינלאומית. הממשלה בראשות נתניהו הסירה מחסומים תוך נטילת סיכונים והקלה על תנועות אנשים וסחורות ברחבי יהודה ושומרון. בכך אפשרה הממשלה צמיחה גבוהה של הכלכלה הפלסטינית ועלייה משמעותית ברמת החיים.

בחודש יוני 2009 נשא ראש הממשלה את נאום בר אילן, בו ביטא מחויבות לקדם הסדר קבע בינינו לבין הפלסטינים, על בסיס העיקרון של שתי מדינות לשני עמים ובחודש נובמבר הכריז, כמחווה חד פעמית של רצון טוב, על הקפאת בנייה ביהודה ושומרון לתקופה שאמורה להסתיים בעוד מספר שבועות, ב- 26 לספטמבר.

בשבועות האחרונים האיץ ראש הממשלה בפלסטינים לפתוח בשיחות ישירות, במגמה להגיע להסכמי קבע בין ישראל למדינה הפלסטינית המפורזת. ראש הממשלה גם ביקש מגורמים בינלאומיים רלוונטיים להפעיל את השפעתם החיובית, כדי שהפלסטינים לא ידחו את קריאתו.

קריאת נתניהו לחידוש השיחות הישירות עם הפלסטינים נכרכת על ידם בסוגיית הקפאת הבנייה הישראלית ביהודה ושומרון ובירושלים. גם אם יימצא פתרון יצירתי שיאפשר לפלסטינים להיכנס לשיחות הישירות, כשמבחינתם ההקפאה ממשיכה ומבחינתנו היא בטלה, לא נימלט מהצורך לעצב מדיניות התיישבות חדשה לתקופה שלאחר ההקפאה.

מדיניות ההתיישבות אינה מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי להגשמת יעדיה של המדינה כפי שהם נקבעים במדינה דמוקרטית מעת לעת על ידי מוסדות השלטון. על כן, יעדיה של מדיניות ההתיישבות החדשה, צריכים להיות מצומצמים יותר מיעדיה של מדיניות ההתיישבות של ממשלת הליכוד מימי מנחם בגין לפני שלושים שנה. גבולות ההתיישבות חייבים להיות תואמים למדיניות ממשלת הליכוד הנוכחית המבוססת על פשרה טריטוריאלית כפי שבוטאה בהחלטת מפת הדרכים, בנאום בר אילן ובשורה ארוכה של פגישות שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו עם ידידים ושותפים בקהילייה הבינלאומית.

לאיש בקהילייה הבינלאומית לא נוכל להסביר מדוע אנו מחדשים השקעת משאבים אנושיים וכספיים עצומים, בנקודות ישוב קטנות ומבודדות, באזורים שאנו מבטיחים להעביר למדינה הפלסטינית המפורזת, במסגרת הסדר שאנו מבקשים לקדם. לא נוכל להסביר גם לעצמנו, מדוע אנו לא מרכזים את כלל המשאבים והמאמצים לטובת גושי ההתיישבות ומחזקים בכך את הסיכוי להחזיק בהם גם במסגרת הסדר קבע.

מי שמאמין שמדיניות הפשרה הטריטוריאלית וההכרה בעיקרון של שתי מדינות לשני עמים אינם משרתים את האינטרס של מדינת ישראל, עליו להצהיר על התנגדותו להקמת מדינה פלסטינית וכפועל יוצא מכך לאמץ מדיניות התיישבות בכל שטח פנוי ביהודה ובשומרון. אך האם יש רוב לצעד כזה בליכוד? בקואליציה? בעם? האם יש מדינה אחת בעולם שלא תגנה את הצעד הזה או תציע הטלת סנקציות כנגדנו בעקבותיו?

יש בינינו חברים טובים שטוענים כי ראש הממשלה נתניהו מנהל את המלחמה בתחבולות. הם מסבירים כי הצהרות ראש הממשלה בדבר הנכונות שלנו לפשרה טריטוריאלית ולהקמתה של מדינה פלסטינית מפורזת הן מסך עשן, שנועד לכסות על המאמצים האמיתיים שהממשלה משקיעה, במטרה לטרפד את הקמתה של מדינה פלסטינית ולחזק את ההתיישבות היהודית בכל מרחבי הארץ.

לפרשנות הזו אין כל בסיס והיא פוגעת באינטרסים הלאומיים שלנו. הדיבורים הללו מערערים את אמינותו של ראש הממשלה, מעוררים חשדות ומאלצים אותו להוכיח את כוונות ישראל במחירים שלא נתבעו בעבר. מדיניות של כפל לשון לא תחזיק מעמד. רק טיפש יכול להאמין שנצליח לרמות את כל העולם כל הזמן, במיוחד בעולם שטוח, צפוף וגלוי לעין כל לווין או חוקר מידע מתחיל. אם יסתבר לידידינו ושותפינו שהולכנו אותם בכחש נעורר את זעמם, נשלם מחירים כפולים ונעמיד בסכנה את שארית הלגיטימציה שיש לתביעותינו הצודקות.

לעומת זאת יוזמה ישראלית שתגבש מדיניות התיישבותית חדשה ושקופה, שתקדם פשרה טריטוריאלית, תשפר את מעמדנו ואת יכולתנו לגייס תמיכה בנושאים קריטיים אחרים שמצויים בסדר היום של השיחות מול הפלסטינים, כמו למשל סידורי הביטחון שראש הממשלה מקפיד עליהם בצדק רב.

ביוזמה הזו אני מציע לכלול בין השאר 5 נקודות : המשך הבנייה בגושי ההתיישבות, בשכונות היהודיות של ירושלים וברובע היהודי בחברון ושמירה על ביטחונם ורווחתם של כל המתיישבים ביהודה ובשומרון. פנוי מאחזים בלתי מורשים והעתקת תושביהם לגושי ההתיישבות או לתחומי מדינת ישראל על פי בחירתם. הקפאת בנייה חדשה באזורים שישראל מציעה להעביר לשליטה פלסטינית, תוך הבהרה שאי בנייה בישוב מסוים לכשעצמה אינה בהכרח הצהרת כוונות על נכונות להעביר את אותו ישוב לשליטה פלסטינית. הפעלת תכנית ממשלתית להעברת מתיישבים בהסכמה מישובים הנכללים בסעיף 3 לגושי ההתיישבות או לתחומי מדינת ישראל, על פי בחירתם ואיוש הבתים המתפנים בחיילי צה"ל. במסגרת השיחות מול הפלסטינים תציע ישראל לפלסטינים לקבוע הסדרים מיוחדים ומוסכמים, שבמסגרתם ימשיכו יהודים להתגורר באותם שטחי יו"ש שיוסכם להעבירם במסגרת הסדר הקבע לשליטת המדינה הפלסטינית.

אני מעלה את הנקודות הללו בבחינת הצעה לדיון ולהתייחסויות שלך, של חברי הליכוד ושל הציבור. אני עושה זאת כדי לחזק את מדיניותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אשר מוביל באומץ לב קו מדיני ריאלי של פשרה שמתחייב מהצרכים הלאומיים הבסיסיים. עתה, בתום תקופת ההקפאה הזמנית, נידרש כולנו לתת לו גיבוי להמשיך בנתיב שקבע." כותב איתן בתוכנית החדשה שהוא מציג לפעילי הליכוד.