כלים

במסגרת מבצע האכיפה "רוח דרומית" שהתקיים היום בנגב נגד תופעת הפלישה לאדמות המדינה והבנייה הבלתי חוקית פונתה הפלישה בנחל דודאים (אל עראקיב) בפעם ה- 33. בנוסף, נהרסו חמישה מבנים בלתי חוקיים ברחבי הנגב

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד שזכה לכינוי "רוח דרומית", בביצוע מינהל מקרקעי ישראל, משרד הפנים, היחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים ומשטרת ישראל, פונתה בפעם ה- 33 הפלישה הידועה בכינוי "אל עראקיב", באיזור נחל דודאים.

כבר משנת 1999 נדרשו המשפחות הבדואיות שהחלו לפלוש לשטחי אל-עראקיב, לפנות את שטחי המדינה באזור, אדמות הנחשבות כאדמות מדינה עוד מהתקופה העותומאנית. מאז הם מנהלים מאבק משפטי בו טענותיהם נדחות פעם אחר פעם בכל בית דין, ובמקביל ממשיכים להפר את החוק ולפלוש לאדמות המוגדרות כאדמות מדינה.

בהחלטתה של כבוד השופטת שחף מיום 21.3.10, באו הצדדים לידי הסכמה כי פולשי הקרקע, ובראשן משפחות אבו ג'אבר ואבו מדיעם, יתפנו מאדמות המדינה ובמקביל הם "יהיו רשאים להיכנס לצורך ביקור בבית קברות ובבית תפילה".

מייד לאחר מכן הפרו פולשי אל עראקיב את ההסכמות ברגל גסה, והחלו בניסיונות בלתי פוסקים לבנות בקרקעות המדינה באיזור. המדינה הוציאה צווים לסילוק פולשים, אשר אושרו בשלוש ערכאות משפטיות. בנוסף, רק לאחרונה הגישה מדינת ישראל תביעת פיצויים כספית בסך 1.8 מיליון ₪ כנגד מנהיגי הפלישות לאדמות המדינה באל עראקיב, בגין הוצאות הפינויים החוזרים ונשנים.

לפולשים, ממשפחת אבו מדיעם ואבו ג'אבר, בתים שנבנו בסיבסוד ממשלתי חלקי בקרקעות שהקצתה להם המדינה באזור רהט, ולמרות שטענתם לבעלות על הקרקע אינה מבוססת, הם ממשיכים, פעם אחר פעם, לחזור לאיזור למרות צווי בית משפט.

החל משנת 1998 הפולשים החלו לפלוש לאדמות המדינה המכונות "אל עראקיב", התישבו בהן ובנו בהן מבנים בלתי חוקיים וזאת תוך שהם פועלים כנגד ניסיונות הסיירת הירוקה והמנהל לפנותם, דבר שעומד בניגוד לחוק וגובה משאבים וכספים רבים של הציבור והמדינה, הנאלצת לפעול שוב ושוב, תוך כדי הקצאת משאבים ניכרים,לפינוי אדמות המדינה מהפלישות הלא חוקיות.

היום, כאמור, פינו שוב מפקחי המינהל 3 מבנים בלתי חוקיים חדשים, שהוצבו לאחרונה באיזור נחל דודאים ע"י פולשי אל עראקיב.

ממונה הפיקוח במחוז דרום של מינהל מקרקעי ישראל, שלמה ציזר, אומר כי: "הפולשים בוחנים את סבלנותנו, הם ממשיכים לפלוש פעם אחר פעם מתוך תקווה שמתישהו נתייאש מלהמשיך לפנות אותם, אבל לא ניתן יהיה להתפשר על שמירת החוק. נאכוף את החוק בכל הסבלנות והסובלנות שתידרש"

במסגרת המבצע, פרט לפינוי הפלישה באל עראקיב, הגיעו אמש מפקחי מינהל מקרקעי ישראל, משרד הפנים, והיחידה לפיקוח בשטחים הפתוחים, בליווי שוטרי משטרת ישראל, לבצע הריסה ב- 5 מבנים בלתי חוקיים לאחר שהוצאו להם צווי הריסה מינהליים של משרד הפנים, בגיבוי משפטי של פרקליטות המדינה. ב- 4 מתוך 5 המבנים העדיפו הפולשים להרוס את המבנים בעצמם, כדי להימנע מתביעה משפטית על מימון הוצאות הפינוי של המינהל. המפקחים אף פינו שתי פלישות טריות לאדמות מדינה, האחת מזרחית לתל שבע והשנייה בשגב שלום.

בצוות האכיפה המשותף מתכננים את המשך המאבק במכת הבנייה הבלתי חוקית על אדמות מדינה בנגב, במסגרתו מתוכננים בתקופה הקרובה עוד מבצעי אכיפה מרוכזים רבים, בדומה למבצע "שומר קרקע" שהתקיים בראשית החודש ובמסגרתו נתפסו ונחרשו 250 דונם של קרקע חקלאית שנתפסה ועובדה ע"י פולשים.