עמותת חדו"ש, תנועת "ישראל חופשית" וארגונים נוספים, מחדשים את המאבק ב"חוק האברכים" לקראת אישור תקציב המדינה. הארגונים המתנגדים לכפייה דתית יצאו בקמפיין רשת חדש, הבא להוכיח כי היהדות מתנגדת ללימוד תורה ללא עבודה. מנכ"ל חדו"ש הרב רגב: "גדולי החכמים שילבו תורה ועבודה. מי שהופך את התורה קרדום לחפור בו מבזה את היהדות"

toraemonaעמותת חדו"ש – לחופש דת ושוויון, בשיתוף הארגונים "פנים", "ישראל חופשית", תנועת "ירושלמים" ו"חופש", יוצאים בקמפיין רשת חדש נגד "חוק האברכים". הקמפיין יוצא לדרך ערב התחדשות הדיונים לאישור תקציב המדינה 2012-2011. "חוק האברכים", שכלול במסגרת התוכנית הכלכלית, נועד לאפשר את המשך תשלומי קצבת הבטחת הכנסה לכ-11 אלף תלמידי ישיבות שבחרו באבטלה מרצון. עלות הקצבה לקופת המדינה: 135 מיליון שקלים לשנה

"מדרש-צילום" שמפיצים הארגונים ברשת מוכיח כי היהדות, לדורותיה, התנגדה בחריפות לדרך החיים של לימוד תורה ללא עבודה. לצורך כך, "גויסו" המקורות העיקריים על חובת העבודה ואיסור הלימוד על חשבון הציבור. בצילום שולבו מקורות על מצוות העבודה ואיסור הפרנסה מהציבור מהתנ"ך, המשנה, התלמוד, הרמב"ם, שולחן ערוך ועוד. עמותת חדו"ש קוראת לתלמידי הישיבות להפוך את התמונה לצילום הרקע של מסך המחשב שלהם או של משפחתם ולהגות במקורות אלו יומם ולילה.

הנה כמה דוגמאות לחומר הלימודים:

המשנה: כל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטילה וגורמת עוון.

רבי עקיבא: עיתים שאין אדם עושה מלאכה מתחייב מיתה.

התלמוד הבבלי: מי שאינו מלמד את בנו מלאכה כאילו מלמדו לשדוד.

הרמב"ם: גדולי החכמים היו חוטבי עצים ושואבי מים.

עשרת הדברות: ששת ימים תעבוד.

מנכ"ל עמותת חדו"ש הרב עו"ד אורי רגב אמר כי "הפוליטיקאים החרדים מנסים להצדיק את סחטנות 'חוק האברכים' בטענה שהאידיאל היהודי מחייב לחיות על חשבון הציבור מלימוד התורה. עמדת היהדות הפוכה. מקורות היהדות בכל הדורות מורים שאדם חייב לעבוד ולפרנס את עצמו ככל יכולתו, ואסור לו לחיות על חשבון הציבור".

לדברי רגב, "אין כל בסיס היסטורי להיקף הענק שאליו צמחו הישיבות על חשבון אינספור הקצבות וקצבאות. גדולי תלמידי החכמים שילבו עבודה עם לימוד התורה, אבל החינוך החרדי מגדל פה דור של אברכים שבז לדרכם ורואה בעבודה פחיתות כבוד וביטול זמן. מי שהופך את התורה קרדום לחפור בו, ואונס את הציבור לפרנסו, מסלף ומבזה את היהדות".

מספר תלמידי הישיבות שלומדים על חשבון הקופה הציבורית ואינם עובדים שבר השנה שיא של כל הזמנים, והוא עומד על 112 אלף גברים. תקציב הישיבות שבר גם הוא השנה שיא כשהגיע בסופה למיליארד ו-20 מיליון שקלים.