מליאת הכנסת אישרה לפני זמן קצר בקריאה ראשונה את הצעת החוק של שר החינוך להרחבת תוכנית השאלת ספרי לימוד. בכוונת שר החינוך להשלים במהירות את חקיקת החוק. על פי הצעת החוק יחויבו כל בתי הספר לקיים הליך הצבעה בדבר יישום התכנית להשאלת ספרי לימוד

הצעת חוק זו היא בהמשך להכרזת שר החינוך על הפעלת תכנית להשאלת ספרי לימוד בכל הארץ בבתי הספר שירצו לקחת בה חלק. במרכז התכנית הקלה משמעותית בנטל הכלכלי המושת על ההורים-

חיסכון של מאות שקלים לכל תלמיד מדי שנה; סדר וארגון של רכישת הספרים לפני תחילת שנת הלימודים; שיפור משמעותי של הליך הבקרה ואכיפת הנחיות משרד החינוך לשימוש בספרי לימוד מאושרים והקניית ערך חינוכי וחברתי בקרב התלמידים- שוויון בין התלמידים וחינוך התלמידים ליחס של כבוד לספר ופיתוח תחושת האחריות האישית.

בהתאם לכך הפיץ משרד החינוך חוזר מנכ"ל מיוחד לבתי הספר ולמנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות המפרט את התהליך על כל היבטיו.

בהתאם לחוק השאלת ספרי לימוד יש לקיים הצבעה בקרב ההורים בבית הספר על החלת התכנית להשאלת ספרי לימוד. על פי תיקון קודם שביצע שר החינוך במהלך הקדנציה הנוכחית נדרש רוב של 60% (במקום 90% שהיה נדרש בעבר) מההורים בבית הספר במטרה להחיל את התכנית.

היום אושר בקריאה ראשונה תיקון חקיקה נוסף של שר החינוך בנושא, לפיו יחויבו בתי הספר לקיים הליך של הצבעה. עוד על פי התיקון, גם בבית הספר בהם התקיימה הצבעה בעבר ובית הספר לא השתלב בתכנית יש לקיים הצבעה נוספת ולאפשר להורים ולהחליט, האם להצטרף לתכנית.

שר החינוך, גדעון סער: "חשוב לקדם את המהלך שיכול לחסוך לכל משפחה מאות שקלים בשנה ואם יש לה מספר ילדים במערכת החינוך – אלפי שקלים בשנה".

התכנית להשאלת ספרי לימוד-

הורי התלמידים ישלמו תשלום שנתי במסגרת "תשלומי הורים" המאושרים בוועדת החינוך של הכנסת עבור רכישת ספר הלימוד. גובה התשלום (בעת פרסום חוזר זה) הוא עד 280 ₪ בבתי הספר היסודיים ועד 320 ₪ בבתי הספר העל יסודיים. משמעות הדבר הוא חיסכון של מאות שקלים לכל תלמיד מדי שנה.

בסוף שנת הלימודים ישאירו התלמידים את ספרי הלימוד שלהם לטובת שימוש התלמידים הצעירים מהם. התלמידים יקבלו בתחילת שנת הלימודים את כלל ספרי הלימוד מהם ילמדו במהלך השנה.

משרד החינוך מקים מנהלת שתפעל ליישום מיטיבי של התכנית, להקלה על הצוות החינוכי ולהענקת סיוע לוגיסטי לבתי הספר כנדרש.

משרד החינוך מקצה כ- 100 מיליון שקלים לצורך סיוע לבתי הספר לרכישת ספרי לימוד באופן דיפרנציאלי בהתאם למדד הטיפוח של בית הספר.

בנוסף ישקיע משרד החינוך מדי שנה כ- 20 מיליון שקלים להפעלת ולניהול התכנית בכל בתי הספר.

כיום התכנית פועלת במאות בתי ספר יסודיים. בעקבות החלטת שר החינוך יחול שינוי משמעותי והתכנית תחול בכל בתי הספר שירצו, בהם חטיבות הביניים ובתי הספר והתיכוניים, שעד כה כמעט ולא לקחו חלק בתכנית.