כלים

ניצחון היסטורי – חוות הגז המסכנות את הציבור בקרית אתא יחדלו מלפעול במתכונת הנוכחית ומיכלי הגז יוטמנו באדמה. בגצ דחה היום את עתירת חברות הגז הפועלות בחוות הגז בקרית אתא נגד המשרד להגנת הסביבה. מנהל מחוז חיפה, מר שלמה כץ, יוציא בימים הקרובים צו לפינוי הגז מהחווה אשר יבוצע באופן מדורג

המשרד להגנת הסביבה שלל את היתרי הרעלים מחברות הגז - פזגז, אמישרגז וסופר גז בחוות הגז בקריית אתא ביוני 2010. חברות הגז עתרו לבג"צ ובמשך שנה וחצי התאפשרה המשך פעילות החווה בחסות ההמתנה להכרעת בית המשפט.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן : "הסכנה לנפילות טילים ברחבי המדינה מחייבת אותנו למדיניות בלתי מתפשרת של צמצום חשיפת הציבור לחומרים מסוכנים."

המשרד להגנת הסביבה ששל את 'היתר הרעלים' של חברות הגז בחוות הגז בקרית אתא, מתוקף חוק חומרים מסוכנים. זאת בשל אי עמידת החברות בדרישות תוכנית המתאר הארצית שחייבה אותן להטמין את מיכלי הגז.

בשל עיכוב החברות ביישום התמ"א, וההכרח להפחית את הסכנה שנגרמת מכך לציבור, הציב המשרד את דרישת הטמנת המיכלים בהיתר הרעלים של החווה. כנגד ביטול זה הגישו חברות הגז עתירה לבג"ץ והיום נדחתה עתירה זו פה אחד.

השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן : "לחברות הגז ניתן זמן מספק להיערך לדרישות המשרד ולפעול למען בטיחות הציבור, אולם הן לא עשו זאת. ההחלטה שלא לחדש את היתרי הרעלים היא תוצר של המדיניות לגלות אפס סובלנות כלפי מזהמים וכלפי אלו שמסכנים את בריאות הציבור"

חוות הגז בקריית אתא מהווה אתר אחסון מרכזי של גפ"מ לאזור חיפה והצפון ומאוחסנים בו כ-2,400 טון של גז גפ"מ. החווה נמצאת בבעלות ובהפעלה של שלוש חברות הגז. האתר כולל מכלים עיליים לאחסון גפ"מ, עמדות מילוי גז למכליות כביש, עמדות למילוי בלוני גז מיטלטלים, וחניון למשאיות ומכליות כביש.

סיכונים מהחווה לאוכלוסייה הסמוכה

העמדה המקצועית של המשרד להגנת הסביבה, היא שעל מנת לצמצם את הסיכון מאירוע חומרים מסוכנים אפשרי בחוות המכלים לרמה של סיכון קביל, יש להעתיק את החווה, או להטמין את המכלים בהטמנה עילית, הכרוכה, במיגונם במעטפת בטון ובכיסוי של חול ואדמה והכול בהתאם לדרישות פיקוד העורף.

עמדה זו התבססה על מסקנות סקר סיכונים אינטגרטיבי למפרץ חיפה, שמסקנותיו אומצו ליישום על ידי ממשלת ישראל בשנת 2000. הסקר האינטגרטיבי קבע, בין השאר, כי חוות הגז יוצרת סיכון לסביבתה, וכי יש לצמצם את הסיכון על ידי העתקת החווה או על ידי הטמנה עילית של מכלי אחסון הגפ"מ.

יש לציין כי עמדה זו קיבלה חיזוק וביסוס במסקנות ועדת שפיר לבחינת ההיערכות והטיפול בחומרים מסוכנים ברגיעה ובשעת חירום, כמו גם ממוסדות התכנון שבחנו את התיקון לתמ"א 32 - תוכנית מתאר ארצית למשק הגפ"מ.

בשנים האחרונות פועל המשרד לחייב את חברות הגז להתחיל בהליך ההטמנה, אולם מסיבות שונות, עד כה חברות הגז לא החלו בהליך זה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS