ח"כ כרמל שאמה (ליכוד) וח"כ אורי אריאל (האיחוד הלאומי) פועלים לזירוז אישור הצעת החוק הקובעת: סמכות ההחלטה בידי הקפאת בניה תבוא להכרעת הכנסת. היום יום ב' 28.6 פנו ח"כ שאמה ואריאל ליריב לוין יו"ר ועדת הכנסת ע"מ לקבל פטור מחובת הנחה להצעה חוק זו, במטרה שלפני תום המושב הצעה זו תבוא להצבעה במליאת הכנסת

הצעת החוק קובעת כי :" לא תוקפא בנייה בשטחי האזור של מבנה בבעלות אזרח ישראלי, תאגיד הרשום בישראל או תאגיד שהוקם על פי דין בישראל, אלא באישור של הכנסת. אזור – כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשס"ז–2007"

מתוך דברי ההסבר להצעת החוק:"הצעת החוק קובעת שלא יהיה ניתן להקפיא את הבנייה באזור יהודה ושומרון אלא רק באישור של רוב חברי כנסת ולכן כל החלטה בדבר הקפאה ואפילו לזמן קצר באזור יהודה ושומרון תחייב את אישורם של חברי הכנסת.הקפאת בנייה פירושה מניעת חיזוקם וצמיחתם הטבעית של הישובים עד כדי חשש לחיסולו של מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון ופגיעה באורח החיים של ציבור גדול שבחר להתיישב באזור זה בעידודם של ממשלות ישראל. החלטה ציבורית, כבדת משקל, גורלית ובעלת השלכות רבות שכזו יש לקבל בתהליך דמוקרטי ולכן חברי הכנסת שנבחרו ע"י הציבור הם הסמכות היחידה להכריע בסוגיה זו."

ח"כ שאמה:"מטרת הצעה זו לדאוג שהקפאת הבניה לא תארך לתקופה נוספת. אני מעריך שלפני חודש ספטמבר (תום תקופת ההקפאה) יגברו הלחצים על ראש הממשלה ולכן עלינו ליצור בלם חוקתי שלא יאפשר הקפאת בניה נוספת. במבנה הכנסת הנוכחי אין סיכוי שהצעה להמשך ההקפאה תאושר. אני מקווה שועדת שרים לענייני חקיקה תמליץ ביום א' הקרוב על מתן פטור מחובת הנחה ע"מ שנצליח לאשר את החוק במושב הנוכחי"".

ח"כ אריאל: "העובדה שעד היום הקפאת הבניה לא אושרה במליאת הכנסת אומרת דרשני. לא יתכן שמהלך כה דרמטי לא יובא להכרעת נבחרי העם. אני מקווה שנצליח לקדם את החוק עוד במושב זה."