היום תדון וועדת השרים לחקיקה בהצעת חוק "איסור הטלת חרם", לפיה "אין ליזום חרם על מדינת ישראל, לעודד השתתפות בו, או לספק סיוע או מידע במטרה לקדם אותו". מטרת החוק היא לאסור על אזרחים ישראליים לקדם חרם כלכלי או אקדמי נגד המדינה מטעמים פוליטיים

לקראת ההצבעה על החוק קוראת האגודה לזכויות האזרח לחברי הועדה שלא לתמוך בהצעת החוק: "חרם כלכלי או אקדמי, מקומם ככל שיהיה, הנו כלי לגיטימי, חוקי ובלתי-אלים במאבקים פוליטיים וחברתיים. בשנים האחרונות אנחנו עדים ליוזמות החרמה שונות בישראל ובחו"ל – החל מיוזמת החרם על בנק המזרחי בשל גובה המשכורת של המנכ"ל, וכלה בחרם ממניעים פוליטיים, דוגמת הביטול המאורגן של חופשות בטורקיה על ידי ישראלים. גם אם מדובר ביוזמות שנויות במחלוקת, הרי שהן חלק מהשיח הציבורי בישראל ובעולם, וככאלו, מדינה דמוקרטית לא יכולה לאסור עליהן בחוק."

"חגי אלעד">חגי אלעד , מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח: "התמודדות עם ביקורת, גם אם איננה נעימה ואפילו אם יש לה השלכות כלכליות ואחרות, צריכה להיעשות במסגרת כללי המשחק הדמוקרטי. החוק החמור הזה מהווה צעד נוסף בצמצום המרחב הדמוקרטי בישראל ובהמשך ההסתגרות מפני ביקורת מבית ומחוץ."