בימים האחרונים, עשרות אנשים התבוננו בפליאה בטילים שחלפו מעל מימי הירקון. לא מדובר בקסאמים או גראדים בתל-אביב, אלא בפעילותה של חברת החשמל באזור זה. העבודות נעשו בשל תיקון קו החשמל שנחתך תחת מתח וממנו נגנבו חוטי חשמל על ידי גנבי מתכות

הטיל החשמלי, הינו פיתוח מיוחד שמטרתו להעביר חוטי חשמל בתעופה ומשתמשים בו בעיקר באזורים בהם תנאי השטח מורכבים. מדובר בטיל ייחודי אליו מחובר חבל, המאפשר מאוחר יותר למתוח את כבל החשמל מצד לצד.

באמצעות אותו טיל חשמלי, הצליחו צוותי החברה לבצע בנקל חצייה של נחל הירקון ולתקן תקלה מורכבת שאירעה, כאמור, ברשת החשמל העילית. צוותי חברת החשמל שהגיעו מיידית למקום, פעלו במהלך סוף השבוע לחידוש רשת החשמל גם באמצעות מנופים ובמות הרמה.

בחברת החשמל מציינים, כי פעולה זו של גניבת כבלי חשמל מסוכנת ועלולה הייתה להסתיים באסון . לזר פוקס, מנהל מחוז דן בחברת החשמל אמר, כי "באזור זה צועדים מידי בוקר עשרות רבות של עוברי אורח, שיכולים היו להיפגע . אנו רואים מעשים מסוג זה בחומרה רבה ופועלים בנחישות, יחד עם משטרת ישראל, למגרן".

בשל הגניבה, הנזק הכספי לחברת החשמל נאמד בכ- 100,000 ₪.