קידום תכנית נעשה בצוות היגוי בראשותם של אד' עודד גבולי, מהנדס העיר ת"א-יפו וגילי טסלר מתכננת מרחב עסקי ת"א ברשות מקרקעי ישראל

כלים

מתכננת מרחב תל אביב ברשות מקרקעי ישראל, גילי טסלר: על פי התכנית, שכונת המגורים בשדה דב תכלול בין- 16,000 יח"ד ל-18,000 ופיתוח הפארק החופי יכלול כ 400 דונם וזאת בנוסף לריבוי צירים ירוקים ושבילים אשר יובילו מעורף המתחם אל הים. שטחי מסחר ותעסוקה ישולבו בשכונה וציר אבן גבירול יפותח כציר המשכי צפונה עד הרצלייה עם נתיב הקו הירוק להסעת המונים.

בשטח קיימת פעילות שדה התעופה מאז שנת 1938, פעילות אשר מהווה מטרד לתושבי הסביבה ותופסת את השטח הקרוב לים בין רידינג לבין רחוב פרופס בצפון. שדה התעופה מונע את התפתחותה והמשכה של העיר צפונה וחיבורה הטבעי לשכונות מצפון וכן מונע פיתוח רצועת חוף ים משמעותית לעיר תל אביב.

בעקבות החלטת הממשלה משנת 2010 החליטה העירייה, רשות מקרקעי ישראל וקבוצת מנהלי הגוש הגדול לצאת לתחרות אדריכלית לשטח של 1400 דונם תחרות בה זכה אדר' ארי כהן.

בעקבות התחרות שהתקיימה לבחירת תכנית מתאימה למתחם פעלו רשות מקרקעי ישראל, העירייה והבעלים הפרטיים להקמת צוות היגוי בראשה עומדים מהנדס העיר אדר' עודד גבולי וממלאת מקומו מתכננת מרחב תל אביב הגב' גילי טסלר. גובש צוות מתכננים ויועצים לתכנית ומונו צוותי עבודה המתכנסים כל שבועיים לשקוד בשלב זה על הפרוגרמה התכנונית למתחם.

טסלר ציינה כי רובע שדה דב הינו עתודת הקרקע הפנויה הגדולה בעיר תל אביב תכנון שטח זה מהווה משימה חשובה וייחודית והזדמנות לתכנון מתכלל ובר-קיימא תוך קביעת חזון לשכונה חדשה.

הצפי לאישור התכנית לתוקף 3- שנים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS