הוחמר עונשו של סילבן מודן (51) מראשון לציון, מנהלן של שלוש חברות בתחום כוח אדם וחקלאות, אשר הורשע בניכוי מס תשומות שלא כדין בהיקף של כ-1.5 מיליון ₪. בערעורו טען מודן, כי ניכה "חשבוניות זרות", אשר קיימת מאחוריהן עבודה, אף שלא הוצאו לו על ידי מי שהיה צד לביצועה של אותה עבודה, ולא "חשבוניות פיקטיביות", אשר אין מאחוריהן עבודה כלל. בית המשפט דחה טענה זו, החמיר בעונשו של מודן וגזר עליו 30 חודשי מאסר בפועל במקום 21 חודשים.

מודן הורשע בבית משפט השלום בינואר האחרון בשורת עבירות של ניכוי מס תשומות שלא כדין בסך כולל של כ- 1.5 מיליון ש"ח ובעבירות של ניהול פנקסי חשבונות כוזבים. מודן נידון ל-21 חודשי מאסר, 6 חודשי מאסר על תנאי וקנס של 100,000 ₪. המדינה ומודן ערערו על גזר הדין - המדינה על קולת העונש ומודן על חומרתו. עו"ד איתי שוורץ מהמחלקה המשפטית מע"מ (אזור מרכז) ייצג את המדינה.

כבוד שופטי בית המשפט המחוזי אברהם טל, נגה אהד וזהבה בוסתן דחו את ההבחנה שביקש מודן לעשות בין "חשבוניות פיקטיביות" ל"חשבוניות זרות", וקבעו כי "אנו דוחים את הטענה על כל רבדיה". זאת, בהסתמך על פסיקת בית המשפט העליון הדוחה בעקביות טענות על בסיס ההבחנה בין חשבוניות "פיקטיביות" ל"זרות". בנוסף קבעו השופטים, כי מודן כלל לא הוכיח, כי החשבוניות אותן ניכה שלא כדין, הן אכן "חשבוניות זרות".

בפסק דינם קבעו שופטי המחוזי כי מידת הפגיעה בערכים החברתיים שנפגעו ממעשיו של מודן הינה גבוהה, ונובעת מקלות ביצוע העבירות ומהקושי בחשיפתן, מריבוי העבירות, ממשך הזמן שבו הן בוצעו, מאי הסרת מחדלי כתב האישום, מהתכנון המוקדם של מעשי העבירה ומכך שבצע כסף הוא שהביא את מודן לבצע את העבירות בהן הורשע.