Yoel_Hasson_smallח"כ יואל חסון, יו"ר הוועדה לביקורת המדינה, טוען כי גורמים פלסטינים ואסלאמיים "השתלטו" על הטלוויזיה הישראלית בערבית, ומשפיעים על התכנים המשודרים בה. בפנייה ליו"ר רשות השידור, מוטי שקלאר, הוא דורש את התערבותו המיידית וזימון לבירור של העובדים להם הוא מייחס את התופעה

"לאחרונה אנו עדים להידרדרות מסוכנת של רשות השידור ולקריסה מוחלטת של השידור הציבורי בישראל. מדאיגה במיוחד מצבה של הטלוויזיה הישראלית בערבית, שהפכה לערוץ המקדם באופן בלתי אחראי ומסוכן תכנים פרו-פלסטיניים ואסלאמיים על ידי עובדים פלסטינים תושבי מזרח ירושלים." כותב חסון לשקלאר.

חסון מציין כי מתוך שלושה עורכים ראשיים בטלוויזיה הישראלית בערבית, שניים הם פלסטינים תושבי מזרח ירושלים. בהיותם עובדים ראשיים, בידיהם הכוח לקבוע את סדר היום במהדורת החדשות לכל הצופים, למרות שהם אינם מזוהים עם המדינה ואף לא עם הצרכים החדשותיים של ערביי ישראל, וכי העורך הלשוני של הטלוויזיה הערבית אף הוא פלסטיני יליד חברון ותושב מזרח ירושלים.

"העורך הלשוני נתמנה לאחרונה על ידי מנהל החדשות הזמני, מיכאל דנה, והועדף על פני מגישת החדשות הראשית, על אף שאין לו רקע וניסיון עיתונאיים. הובא לידיעתי, כי עובד זה מתרברב ברבים כי כל חבריו לספסל הלימודים היו חברי ארגוני החמאס והג'יהאד האסלאמי." כותב חסון, ומוסיף: "הטלוויזיה הישראלית בערבית אמורה להציג תמונה חדשותית אמינה ומאוזנת אל מול מאות ערוצי לוויין ערביים. לנוכח מציאות תקשורתית עוינת זו, מטרידה במיוחד העובדה, שהטלוויזיה הישראלית בוחרת לקדם לתפקידים מרכזיים דווקא עובדים פלסטינים תושבי מזרח ירושלים, חסרי אזרחות ישראלית, ובעלי השקפת עולם ואג'נדה פרו-ערבית ופרו-אסלאמית. עובדים אלה מנצלים את מעמדם הבכיר בטלוויזיה כדי לתקוף את מדינת ישראל וצה"ל ולקדם את השקפתם האנטי-ישראלית. בנוסף, לאחרונה מונה עובד שימלא את מקומו של דנה בסופי שבוע ובחגים, ואף הוא פלסטיני ממזרח ירושלים. עובד זה ידוע בדעותיו הקיצוניות ואינו מוכן להשתמש במונח "מחבל", שבו עושים שימוש כל ערוצי הרדיו והטלוויזיה הישראליים. עורך זה מחק בזמנו את המונח "מחבלות" בו עשה שימוש עורך המבזק בידיעה על סיכול פיגוע ההתאבדות במחסום ארז, והחליפו במילים "נשים פלסטיניות".

יש לציין, כי עובד זה אף מחדיר ביטויים אסלאמיים שאין להם מקום במהדורת החדשות של הטלוויזיה הישראלית בערבית. לדוגמא, הוא מוסיף לשמו של הנביא מוחמד את כל התארים הדתיים האפשריים וכאשר מדווחים על פטירת אדם מוסלמי, מתעקש להוסיף ציטטות מהקוראן.

חשוב להדגיש כי אותו עורך מהדורת חדשות מקפיד לבקש מראש דסק מזרח-תיכון להכניס אייטמים של מזכ"ל חיזבאללה וחאלד משעל גם כשאין להם ערך חדשותי. למעשה, העורך עושה שימוש בטלוויזיה הישראלית כדי לשמש שופר לעמדותיהם של אויבי ישראל. לאור העובדה כי גורמים עוינים משתלטים על השידור הציבורי בישראל ועושים בו שימוש נגד המדינה ואזרחיה, אני דורש את התערבותך המיידית לבלימת הידרדרות מסוכנת זו, לקיים בירור ברשותך עם העובדים המדוברים ולדווח לוועדה לענייני ביקורת המדינה על תוצאות הבירור." כותב חסון.