public_broadcast_smallראשי איגודי האמנים נפגשו עם השר אדלשטיין בניסיון להציל את השידור הציבורי: ראשי איגודי האמנים בישראל נפגשו לפני זמן קצר עם השר יולי אדלשטיין בניסיון להניא אותו מהתפטרותו ולהציל את השידור הציבורי בישראל. בפגישה שהתקיימה בלשכת השר נכחו יו"ר אמ"י יענקל'ה מנדל, יו"ר "אשכולות" אילי גורליצקי ושייקה לוי, וכן מנכ"ל אקו"ם יוריק בן דוד. האמנים לנתניהו: החזר את אדלשטיין לתפקידו.

נציגי האיגודים פנו לשר אדלשטיין בשם כל האמנים, היוצרים והמבצעים בישראל בבקשה לחזור בו מהתפטרותו כשר הממונה על רשות השידור, זאת מכיוון שלדבריהם אם ידבוק בה ויסיים את תפקידו, ייקחו עוד חודשים רבים לייצב את הספינה הטובעת. "השידור הציבורי הוא בנשמת אפם של המבצעים והיוצרים בתקופה קשה זו" אומרים נציגי האמנים.

השר אדלשטיין הגיב לפנייה באומרו כי בעוד הוא מתרגש מפנייתם, במידה ולא יתנו לו למנות מיידית יו"ר מליאה ויו"ר ועד מנהל חדש לרשות, הוא לא יוכל לקבל על עצמו בחזרה את התפקיד. בעקבות הפגישה יצאו ראשי האיגודים בפנייה נרגשת לרה"מ בנימין נתניהו, על מנת שזה יחזיר את השר לתפקידו על כל המשתמע מכך, שכן כל פרוצדורה אחרת תיקח חודשים ולמעשה עשויה לחסל את השידור הציבורי בישראל.

צילום: איציק בירן