הבוקר ידון בית המשפט העליון (הש' ביניש, הנדל ופוגלמן) בערעור מינהלי של התנועה לאיכות השלטון נגד התשלום שגובה עיריית תל אביב ממארגני הפגנות. האגודה לזכויות האזרח וחבר מועצת עיריית תל אביב יואב גולדרינג: לעירייה אסור לגבות תשלום

כלים

האגודה לזכויות האזרח וחבר מועצת עיריית תל אביב יואב גולדרינג, פנו לבית המשפט העליון בבקשה להצטרף לערעור במעמד של ידידי בית המשפט. בבקשה מציינים עורכי הדין דן יקיר, ד"ר יעקב בן-שמש ואדם שנער כי תקדימים של בית המשפט העליון קבעו כי לעירייה כלל אין סמכות למתן רישיון הפגנה, וכן אין לה סמכות חוקית לגבות תשלום או לפטור מארגני הפגנות מתשלום עבור שימוש בשטחים ציבוריים.

מתוך הבקשה: "העירייה אינה מוסמכת לגבות תשלום עבור השימוש בשטחים ציבוריים, הנמצאים בבעלותה, מהמבקשים לממש בהם את זכות ההפגנה. מסקנה זו מתבקשת הן מהיעדרו של מקור הסמכה מתאים לגביית תשלום מעין זה, והן מהעמדה העקרונית, הנגזרת ממעמדה של הזכות לחופש הביטוי, וממעמדה של העירייה כנאמנה של הציבור, לפיה חובתה של העירייה לתחזק את השטחים הציבוריים שברשותה ממקורותיה התקציביים, ולאפשר לציבור את השימוש בהם לצרכי ביטוי, ללא תשלום. כפי שלא יעלה על הדעת להטיל תשלום על העוברים בדרך כדי לממן את תחזוקתה של הדרך וניקיונה, כך, וביתר שאת, אין להטיל תשלומים מעין אלה על המבקשים להפגין בכיכר העיר."

לדברי עו"ד דן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח, "הפגנה בכיכר העיר היא אחת הדרכים הבסיסיות ביותר למימוש הזכות של כל אדם לחופש הביטוי; בית המשפט העליון קבע כי דרישת תשלום ממארגני הפגנות פוגעת קשות בחופש הביטוי של כולם, ובסופו של דבר, פוגעת בדיון הציבורי".

לדברי יואב גולדרינג, חבר מועצת עיריית תל אביב: "אל מול הקלות שבה מאפשרת העירייה שימוש מסחרי במרחב הציבורי, מקוממת התעקשותה לגבות תשלום דווקא ממי שמבקשים לממש את זכותם האזרחית והדמוקרטית לחופש ביטוי."

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS