יו"ר ועדת ביקורת על מערכת ביטחון וחבר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ שנלר (קדימה), מגיב על הפרסומים בעקבות הקיצוץ הצפוי בתקציב הביטחון ואומר: " יש להוסיף 3.6 מיליארד ₪ לתקציב הדו שנתי של מערכת הביטחון גם במחיר פריצת מתווה ומסגרת "ועדת ברודט"

עוד אמר שנלר: "האיומים מאירן ואיומי הטילים והרקטות מהחזית הצפונית והדרומית כאחד , מחייבים מתן מענה לא רק לביטחונה הפיזי של ישראל , כי אם גם לחוסנו וכושר עמידתו של עורף החברה הישראלית."

בנוסף אמר שנלר: "הביטחון הקיומי , תחושת הביטחון וכושר העמידה האזרחית הם תנאי הכרחי לקיום התהליך המדיני המותנה בין השאר בעוצמתה הביטחונית של ישראל" כך שנלר.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS